Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

ZOBACZ SZCZEGÓŁY Programu "Tarcza antykryzysowa" dla Polski! Ponad 212 mld zł.

Sebastian Moryń 12:41 18 marca 2020
fot. Radek Pietruszka/PAP
Nie ma wątpliwości, że polska gospodarka stanęła przed największym wyzwaniem od czasów zmiany ustrojowej. Dlatego rząd uznał za priorytet troskę o polskich pracowników i przedsiębiorców.

12 lat po wybuchu kryzysu finansowego zapoczątkowanego upadkiem Lehman Brothers, świat stanął u progu globalnego zagrożenia gospodarczego wywołanego pandemią wirusa SARS-CoV-2. Wówczas kryzys finansowy szybko przeniósł się do gospodarki realnej i kosztował samą tylko gospodarkę amerykańską ok. 10 bln dolarów. W ciągu pierwszych miesięcy (do lutego 2009 roku) rządy państw grupy G8 uruchomiły pakiety ratunkowe opiewające łącznie na ponad 3 bln USD. Mimo to kryzys spowodował najgłębszą globalną recesję od czasu Wielkiego Kryzysu w latach 30. ubiegłego stulecia. 

 

Wtedy kryzys nie dotknął tak mocno Polski jak inne kraje UE. Niestety obecne zagrożenie już zainfekowało polską gospodarkę od środka i ograniczenie skutków wymaga podjęcia zdecydowanych działań ze strony rządu. 

TARCZA ANTYKRYZYSOWA

 • Polski rząd wprowadza Tarczę Antykryzysową – pakiet działań o szacowanej wartości 212 mld zł to prawie 10% PKB.
 • To wydarzenie bez precedensu w polskiej historii,
 • Pakiet został przygotowany w rekordowym tempie przez rząd Premiera Mateusza Morawieckiego, w ciąguzaledwie dwóch tygodni od momentu wykrycia w Polsce pierwszej osoby zarażonej wirusem SARS-CoV-2; 
 • Celem pakietu jest niezwłoczne wprowadzenie rozwiązań, które ograniczą negatywne skutki pandemii i wywołanej przez nią recesji dla polskich pracowników i przedsiębiorstw 
 • Pakiet skierowany do pracowników obejmuje także osoby zatrudnione na umowy zlecenie oraz prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. 

ZAŁOŻENIA TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ SARS-CoV-2:

 • Celem polityki gospodarczej Rządu jest ochrona miejsc pracy i bezpieczeństwo finansowe oraz zdrowotne obywateli. Istotnym celem działań jest wsparcie sektora przedsiębiorstw i dbałość o bezpieczeństwo systemu finansowego. 
 • W sytuacji nadzwyczajnych ryzyk i niepewności w otoczeniu gospodarczym ważne, aby wdrażane przez Rząd działania były adekwatne co do zakresu, skali i szybkości wdrożenia. 
 • Istotnym celem antykryzysowej polityki społeczno-gospodarczej powinno być zachowanie i wzmocnienie zasady sprawiedliwości i solidarności w zakresie skutków kryzysu.
 • Koszty związane z obecną sytuacją gospodarczą powinny być rozłożone pomiędzy sektor przedsiębiorstw, pracowników, system finansowy i sektor publiczny w sposób solidarny i adekwatny do możliwości z dbałością o bezpieczeństwo wszystkich sfer życia społecznego i gospodarczego w Polsce.

 

ANALIZA SYTUACJI EKONOMICZNEJ: 

 • Pandemia SARS-CoV-2wywołała już najpoważniejszy kryzys na rynkach finansowych od Wielkiego Kryzysu w 2008-2009 roku. Jego skutkiem jest wzrost ryzyka, spadek cen aktywów i surowców, spadek dostępności finansowania i odpływ kapitału w skali niespotykanej w poprzednich kryzysach. 
 • Gospodarka światowa oraz polska przechodzi szok podażowy i popytowy w związku z zerwaniem łańcuchów dostaw, spadkiem zaufania i ograniczoną dostępnością pracowników powoduje znaczące ryzyko dla gospodarki. 
 • Rentowności obligacji i wzrost zmienności wskazuje na ryzyko globalnej recesji, w szczególności w strefie Euro. Bardzo wysokim czynnikiem ryzyka jest sytuacja Włoch, która może wywołać kryzys zadłużenia w Europie (dług do PKB ponad 130%).
 • Szybsze i bardziej radykalne działania zapobiegające pandemii mają wyższy krótkoterminowy koszt gospodarczy, ale może on być znacząco niższy w dłuższym terminie, na co wskazuje przykład Korei Południowej i Chiny. 

 

W świetle tych faktów należy uznać, że dotychczasowe prognozy ekonomiczne na 2020 rok są całkowicie nieaktualne i pogarszają się w krótkim okresie czasu. 

Źródło: Telewizja Republika

Wczytuję ocenę...


Okiem Konserwatysty. Banery antyaborcyjne - felieton - Bawer Aondo - Akaa
Wczytuję komentarze...
Najnowsze