Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Zmiany w służbie cywilnej i szkolnictwie. Dziś wchodzą w życie dwie ustawy PiS-u

lml, mg 9:40 23 stycznia 2016
FLICKR.COM/ KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW/CC BY-NC-ND 2.0
Dziś wchodzą w życie dwie ustawy zaproponowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Zaczynają obowiązywać nowe zasady ujęte w ustawie o służbie cywilnej oraz przywrócony zostaje obowiązek szkolny dla 7-letnich dzieci.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o służbie cywilnej wyższe stanowiska ( m.in. dyrektor generalny urzędu; dyrektor i zastępca dyrektora departamentu lub komórki równorzędnej w KPRM, ministerstwie i urzędzie centralnym; dyrektor i zastępca dyrektora wydziału lub komórki równorzędnej w urzędzie wojewódzkim – przyp. red.), obsadzane będą teraz na drodze powołania, a nie, jak do tej pory, konkursu. Stosunki pracy z osobami zajmującymi wyższe stanowiska w służbie cywilnej wygasną po 30 dni od dzisiaj, chyba, że zostaną im zaproponowane nowe warunki współpracy.

Zniesiono wymóg posiadania przez szefa służby cywilnej co najmniej 5-letniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym, w administracji rządowej lub 7-letniego na stanowisku kierowniczym sektora finansów publicznych. Zlikwidowano również kryterium mówiące o tym, że szef służby cywilnej nie może być członkiem partii politycznej w okresie 5 lat poprzedzających powołanie na to stanowisko.

Ustawa przewiduje również zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z nią prezesa ZUS ma powoływać teraz premier na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, złożony po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Zakładu.  

Koniec obowiązkowego posyłania 6-latków do szkół

Dzisiaj także zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o obowiązku szkolnym dla 6-latków. Zgodnie z nią to zobowiązanie zostaje zniesione, a przywraca się obowiązek szkolny od 7 roku życia. 6-latek może wciąż zacząć naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej na życzenie rodzica.

Ustawa wprowadza obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko 6-letnie, a znosi to zobowiązanie w stosunku do pięciolatków, z zachowaniem tego prawa, na wniosek rodziców. Przepisy przejściowe umieszczone w ustawie, umożliwiają kontynuowanie nauki przez dzieci w klasach pierwszej i drugiej, które w wieku sześciu lat obowiązkowo poszły do szkoły.

Nowe przepisy dają Ministrowi Edukacji Narodowej prawo powoływania i odwoływania kuratorów oświaty. Wzmacnia się za to rola kuratora oświaty w kwestii kształtowania planu sieci szkół i przedszkoli. Likwidacja lub przekształcenie przedszkola, szkoły lub placówki prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, a także inne jednostki niż gmina, będą możliwe jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.

Źródło: bip.kprm.gov.pl, men.gov.pl

Wczytuję ocenę...


KONIEC SYSTEMU (ODC.168/1) - KTO ZNALAZŁ SIĘ NA CELOWNIKU TĘCZOWYCH TERRORYSTÓW?
Wczytuję komentarze...
Najnowsze