Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Zjazd Solidarności przyjął program związku na najbliższe lata

apu 14:49 9 października 2014
www.youtube.com
Ochrona miejsc pracy i stałego zatrudnienia, wzrost płac oraz poprawa bezpieczeństwa pracowników to najważniejsze zadania, jakie stoją przed NSZZ "Solidarność" – głosi uchwała programowa, którą przyjął obradujący w Bielsku-Białej zjazd związku.

Związkowcy podkreślili w uchwale, że ważne jest „wyeliminowanie nieuzasadnionych różnic w płacach ze względu na region i płeć”, a także „wspieranie rodziny poprzez wzrost stabilności finansowej, zagwarantowanie pewności zatrudnienia oraz zabezpieczenia na starość”.

Solidarność będzie się domagała od rządu stworzenia przemyślanej i długofalowej polityki społeczno-gospodarczej, która uwzględni „udział pracowników w zaawansowanych procesach inwestycyjnych i innowacyjnych, zapewniających konkurencyjność polskiej gospodarki”. Wskazano, że „polityka błędnie pojmowanych oszczędności nie tylko zepchnie kolejne grupy społeczne w sferę ubóstwa, ale także uniemożliwi właściwe wykorzystanie środków europejskich”.

Związkowcy podkreślili w programie, że tylko bezpieczna i właściwie wynagradzana praca może się stać podstawą realnej gospodarki i długofalowego rozwoju kraju, który zagwarantuje systematyczny wzrost nakładów na ochronę zdrowia, edukację i zabezpieczenie emerytalne. Domagają się określenia przez rząd mechanizmów wzrostu minimalnego wynagrodzenia do 50 proc. przeciętnej płacy. Solidarność zapowiedziała walkę z umowami „śmieciowymi”.

W dokumencie związek wezwał rząd do realizacji konstytucyjnej zasady społecznej gospodarki rynkowej poprzez m.in. przeciwdziałanie rozwarstwieniu społecznemu, odpowiednie finansowanie usług publicznych, wprowadzenie sprawiedliwego systemu podatkowego poprzez obniżenie podatku dochodowego u najniżej zarabiających przy jednoczesnym zwiększeniu kwoty wolnej od podatku. Domaga się też obniżenia wieku emerytalnego.

Związek postuluje m.in. zwiększenie nakładów na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowej bezrobotnych. Wskazuje, że na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu nakłady powinny wynosić 1 proc. PKB, przy kolejnym 1 proc. przeznaczanym na inwestycje.

Zdaniem związkowców dialog społeczny znalazł się w kryzysie, co stanowi zagrożenie dla demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego jednym z celów będzie działalność zmierzająca do wzmocnienia partnerów społecznych i powołania Rzecznika Dialogu Społecznego.

Solidarność chce też, by nakłady na edukację zostały podniesione do poziomu średniej UE. W uchwale podkreśla wagę wychowania ludzi młodych w oparciu o uniwersalne wartości i polską tradycję.

– Uchwała jest modyfikacją programu z poprzedniej kadencji. Wykreśliliśmy kwestie, które zrealizowaliśmy podczas minionych czterech lat. To, co się nie udało, będzie kontynuowane. (…) Wiemy, jakie mamy problemy – powiedział przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. Jak dodał, będzie bardzo zadowolony, jeśli w najbliższych czterech latach uda się zrealizować połowę postulatów.

Czwartek jest drugim i ostatnim dniem obrad zjazdu krajowego Solidarności, który miał charakter wyborczy. W środę Piotr Duda został ponownie wybrany na przewodniczącego związku. Nie miał kontrkandydata. Poparło go 257 z 300 głosujących. Obsadzono też miejsca w komisji krajowej związku. W czwartek wyłoniono skład komisji rewizyjnej.

Źródło: PAP

Wczytuję ocenę...


W PUNKT - Ardanowski: Żywności w Polsce nie zabraknie! Rozpłochowski: Opozycja straszy śmiercią
Wczytuję komentarze...
Najnowsze