Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Wyspa- Rosja? Dr Targalski wyjaśnia!

K.B. 21:02 18 października 2019
Telewizja Republika
Czy Wadim Cymburski pomylił się w swojej koncepcji? Co poszło nie tak? Zobacz co sądzi na ten temat dr Jerzy Targalski!

Koncepcja Wyspa- Rosja Wadima Cymburskiego 

– Wadim Cymburski był filologiem klasycznym, zajmowal się tez hetytologią. Jego teoria miała dwie wersje. Pierwsza pochodział z początku lat 90., czyli z okresu Wielkiej Smuty w Rosji i tak naprawdę odzwierciedlała panujące wówczas warunki. Druga wersja, niedopracowana z powodu przedwczesnej śmierci autora, pochodziła z roku 2008, z okresu po zwycięskiej wojnie rosyjsko- gruzińskiej. Czego naprawde chciał Cymburski? Jest początek lat 90. Jego słynny esej ukazał się 1993 roku. Proponował przede wszystkim, żeby Rosja wycofała się z Europy i skoncentrowała się na sonie. Co przez to rozumiał? Należało dojśc do porozumienia z Republikami Federalnymi i skoncentrować się na rozwoju własnego wschodu, to znaczy nie iść do Azji, wycofać się z Europy, a skoncentrować się na wschodzie rosyjskim, czyli tak naprawdę na Syberii. Proponował nawet, żeby centrum państwa przenieść w rejon Nowosybirska. Obawiał się on po prostu, że tak jak rozpadł sie Związek Sowiecki, rozpadnie się również Rosja. Nawet zastanawiał się co by sie stało, gdyby Rosja podzieliła się na dwa państwa: jedno przed Uralem, ta część europejska, a druga za Uralem. Wtedy widział taką perspektywę, że obszar za Uralem zostałby zdominowany przez Chiny, a obszar europejski ciążyłby ku zachodowi. Dlatego w tamtych czasach, obawiając się nacisku Chin, jak on to mówił "nacisku platformy chińskiej na platformę rosyjską", proponował, żeby Rosja skoncentrowała się na sobie, dlatego że po koncentracji na sobie i rozwinięciu Rosji, stałaby się silnym partnerem, którego zachód by się obawiał i dlatego dla zachodu byłaby interesująca. Tak naprawdę to skoncentrowanie się na Rosji miało być etapem wstępnym do wzmocnienia pozycji Rosji na arenie międzynarodowej. Jak to wszystko uzasadniał? Cymburski doszedł do wniosku, że Rosja nie należy ani do Azji, ani do Europy, lecz jest rodzajem wyspy. Terenem Wyspy- Rosja, tą tzw. niszą narodu rosyjskiego, są obszary mieszczące się w granicach Rosji z 1991 roku. Ta nisza, czyli Wyspa- Rosja, miała być oddzielona od platformy romańsko- germańskiej obszarem buforowym w Europie, czyli naszym regionem, Europą Środkowo- Wschodnią, a od platformy muzułmańskiej obszarem peryferycznym Azji Środkowej. Uważał, że Rosja powinna się z tych obszarów wycofać i nie dążyć do ich przyłączenia do Rosji, a jednocześnie terenem zintegrowanym ze strukturami atlantyckimi(...) Nasz region, czyli Ukraina, Białoruś, państwa Bałtyckie, Polska miały stanowić problem dla Zachodu. On sonie nie wyobrażał, że ten obszar może być z Unią Europejską zintegrowany, uważał, że będziemy zawsze stanowili dla UE jakiś problem i w związku z tym do tej integracji nie dojdzie, a gdyby pojawiły się jakieś dążenia, to należy je zwalczać za wszelką cenę. Czyli miał być to stały bufor, według niego " chroniący Rosję przed Zachodem". Azja Środkowa to też miał być stały bufor, który by chronił Rosję przed muzułmanami, przy czym on twierdził, że państwa muzułmańskie w Europie Środkowej nie będą islamistyczne, tylko nacjonalistyczne. Widzimy, że w obu wypadkach się oczywiście pomylił, bo Azji Śr. tendencje islamistyczne narastają, a jeżeli chodzi o nasz obszar, to z powodzeniem integruje się on z Europą Zachodnią w ramach Unii Europejskiej. 

 

 


Źródło: Telewizja Republika

Wczytuję ocenę...


Andrzej Duda zmienia Konstytucję -zakaz adopcji dzieci przez pary jednopłciowe
Wczytuję komentarze...
Najnowsze