Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Wszystko co dzieje się w Puszczy Białowieskiej ma jeden cel: Przywrócenie jej do zdrowia!

sm 19:45 22 września 2017
Wszystkie działania, które są prowadzone w Puszczy Białowieskiej mają jeden cel – przywrócenie jej zdrowia, aby przyszłe pokolenia mogły podziwiać piękną i żywą Puszczę.

Polska zastosowała się do postanowienia wiceprezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 27 lipca 2017 r. dotyczącego środków tymczasowych. 11 września 2017 r. prof. Jan Szyszko, minister środowiska, wyjaśniał podczas posiedzenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) ws. Puszczy Białowieskiej, że w Puszczy prowadzone są jedynie działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa publicznego oraz ochronę cennych siedlisk i gatunków.

Strona Polska wystąpiła do TSUE o zobowiązanie Komisji Europejskiej (KE) do przedstawienia dowodów, w szczególności zdjęć i map, na podstawie których Komisja opiera swoje stwierdzenia dotyczące nieprzestrzegania przez Polskę środka tymczasowego.

Trybunał Sprawiedliwości UE uwzględnił wniosek Polski i zobowiązał Komisję Europejską do przekazania dowodów w terminie do 22 września 2017 r.

W związku z tym stronie polskiej został wyznaczony nowy termin na ustosunkowanie się do uzupełniającego wniosku Komisji dotyczącego kar pieniężnych.

Źródło: ms.gov.pl

Wczytuję ocenę...


RAFAŁ ZIEMKIEWICZ (PUBLICYSTA) - NIE WRÓŻĘ ROKOSZOWI SĘDZIOWSKIEMU WYGRANEJ
Wczytuję komentarze...
Najnowsze