Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Ważne słowa abpa Jędraszewskiego! "Musi nastąpić powrót do Chrystusa, który jest Światłością świata, do Ewangelii, do tej Prawdy o Bogu"

M.N. 11:30 5 stycznia 2020
Telewizja Republika
Musi nastąpić powrót do Chrystusa, który jest Światłością świata, do Ewangelii, do tej Prawdy o Bogu, Jego Synu Jezusie Chrystusie. Ta prawda sprawia, że świat się porządkuje - mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas Obchodów Epifanijnych przed Uroczystością Objawienia Pańskiego w parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krakowie.

Metropolita przewodniczył Mszy św., po której wygłosił do zebranych katechezę. Na początku stwierdził, że tylko w świetle Chrystusa, który jest Prawdą człowiek może zrozumieć na czym polega jego życie. Przypomniał, że Chrystus często mówił o sobie, że jest światłem. Św. Jan w Prologu swej Ewangelii zaznaczył, że Jezus jest przedwiecznym Słowem, Boskim Logosem, które było światłością oświecającą każdego człowieka. Chrystus posłał swych uczniów, by głosili Dobrą Nowinę całemu światu. 

 – Nie cześć oddawana najwyższemu, jedynemu Bogu, ale ludziom, a nawet zwierzętom w najrozmaitszym kształcie i postaciach – powiedział metropolita. Kolejnym następstwem odrzucenia Boga było przyjęcie stylu życia o charakterze homoseksualnym. Pociągnęło to za sobą powszechną deprawację moralną i upadek obyczajów. – Taki był obraz tamtego świata. Na jego spotkanie idą apostołowie ze słowami Chrystusowej prawdy, z prawdą o Chrystusie, który jest światłością świata. Nie boją się tego spotkania i głoszą prawdę o Chrystusie w sposób jednoznaczny – powiedział arcybiskup. Nieoczekiwanie chrześcijaństwo zaczęło się rozwijać nawet w stolicy cesarstwa. Światło Chrystusa zaczęło zwyciężać mroki ówczesnego świata.

– Musi nastąpić powrót do Chrystusa, który jest Światłością świata, do Ewangelii, do tej prawdy o Bogu, Jego Synu Jezusie Chrystusie. Ta prawda sprawia, że świat się porządkuje. Wiemy, że jest Bóg-Stwórca, z którego wyszedł tak wspaniały świat, Jezus Chrystus, którzy życiem i nauczaniem rzucił światło na nasze ludzkie życie – stwierdził metropolita. Chrześcijanie dzięki Jezusowi rozumieją jak wielka jest ich godność Bożych dzieci. Tę prawdę wyraził papież Franciszek w orędziu na rok 2020, w którym mówił o konieczności „ekologicznego nawrócenia”. – Nawrócenie ekologiczne, które sprawia, że na powrót poprzez Jezusa, Bożego Syna, Światłość świata, nawiązujemy relację z Bogiem, Stwórcą, Ojcem bogatym w miłosierdzie. W świetle nauki Pana Jezusa o miłości nawiązujemy szlachetne i piękne więzy miłości z innymi ludźmi. (…) W tej wrażliwości Chrystusa uczymy się naszej wrażliwości na świat, który dał nam Bóg jako swój wielki dar, za który mamy być odpowiedzialni, zatroskani o jego piękno, z wyobraźnią myśląc o tym, jakim przekażemy go następnym pokoleniom. Wszystko trzeba odnowić w Chrystusie, w świetle Chrystusowej Ewangelii, by czuć się jedno z Bogiem, ludźmi i całym stworzonym światem – powiedział metropolita. Na zakończenie stwierdził, że ludzie związani z Chrystusem, wpatrując się w Niego mogą śpiewać razem z aniołami: „Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom jego upodobania, ludziom dobrej woli”.

Źródło: diecezja.pl

Wczytuję ocenę...


KONIEC SYSTEMU (ODC.167/1) - SKĄD KWAŚNIEWSCY MAJĄ MILIONY?
Wczytuję komentarze...
Najnowsze