Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Uniwersytet Rzeszowski wesprze GROM w programie Super Warrior

JK 14:45 19 września 2020
Płk. Grzegorz Mikłusiak i prof. dr hab. Sylwester Czopeksilentheroes.pl
Podpisano porozumienie o współpracy, pomiędzy Jednostką Wojskową GROM reprezentowaną przez Dowódcę Jednostki płk. Grzegorza Mikłusiaka i Uniwersytetem Rzeszowskim reprezentowanym przez: Rektora UR – prof. dra hab. Sylwestra Czopka. Jest to kolejna uczelnia po Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, Uniwersytecie Medycznym w Łodzi i Akademią Wychowania Fizycznego w Gdańsku, z którą współpracuje JW 2305 wspierając program “Super Warrior”.

Kilka lat temu, podczas najstarszego festiwalu podróżniczego w Polsce „OSOTT” organizowanego przez Uniwersytet Rzeszowski, spotkali się ludzie których połączyły pasje: medycyna, nauka i podróże. Prof. dr n. med. Andrzej Urbanik (lekarz, podróżnik), dr Maciej Brożyna (ratownik, podróżnik) oraz dr n. med Przemysław Guła (lekarz, ratownik, podróżnik), dzięki wspólnym pomysłom i możliwościom jakie daje UR oraz JW GROM stworzyli projekt oraz plan badań.

Efektem tego było sformalizowanie wspólnych przedsięwzięć poprzez podpisanie wspomnianego porozumienia o współpracy. Kierownikiem Projektu Badawczego w realizacji porozumienia został Prof. dr hab. med. Artur Mazur, a jego pełnomocnikiem do spraw logistyki i realizacji badań dr Maciej Brożyna z Kolegium Nauk Medycznych UR.

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Jak powszechnie wiadomo charakter służby w Jednostce GROM, a także w innych jednostkach Wojsk Specjalnych, jest porównywalny do uprawiania sportów ekstremalnych czego konsekwencją są liczne urazy i kontuzje. A co za tym idzie czasowa lub też całkowita niezdolność do realizacji statutowych zadań wykonywanych przez Jednostkę.

Zamysłem przewodnim porozumienia jest, aby poprzez różnorodne badania i testy była możliwość stwierdzenia, jakie zmiany zachodzą w organizmie pod wpływem ekstremalnych warunków. Następnie zdobyta wiedza zostanie wykorzystana do opracowania programów medycyny prewencyjnej przygotowujących i chroniących żołnierzy przed oddziaływaniem niekorzystnych czynników, takich jak choćby fala uderzeniowa podczas detonacji czy czy obciążenia organizmu wynikające ze specjalistycznego szkolenia taktycznego.

Badania wpłyną również na zwiększenie efektywności psychologicznej żołnierzy, np. zdolności szybkiego uczenia się, radzenia sobie ze stresem oraz emocjami.

Dzięki podjętym badaniom stworzono zespół, w skład którego wchodzą lekarze, fizjoterapeuci, dietetycy, instruktorzy przygotowania fizycznego oraz psychologowie z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ich zadaniem jest opracowanie metod pozwalających by jak najlepiej przygotować żołnierzy do trudów służby i zmniejszyć ryzyko odniesienia kontuzji.

Super Warrior

Jest to kolejna odsłona współpracy w ramach projektu Super Warrior, który od trzech lat realizowany jest w Jednostce GROM. Ma on zoptymalizować wydajność operatora we wszystkich obszarach jego aktywności, lepiej przygotować żołnierzy do służby oraz zmniejszyć ryzyko kontuzji.

warrior_2

Źródło: silentheroes.pl

Wczytuję ocenę...


Okiem Konserwatysty. Banery antyaborcyjne - felieton - Bawer Aondo - Akaa
Wczytuję komentarze...
Najnowsze