Stawki wynagrodzeń członków zarządów spółek Skarbu Państwa wynikają z tzw. nowej ustawy kominowej. Liczba zatrudnionych w spółce osób, wysokość jej rocznego obrotu i suma aktywów spółki uzależniają wysokość wynagrodzenia członków jej zarządu - informuje Niezależna. 

Jeżeli chodzi o Orlen, to ustawa przewiduje, że członkowie zarządu Koncernu mogą być wynagradzani stawką miesięczną wynoszącą między siedmio- a piętnastokrotnością średniej krajowej.

 Dariusz Jacek K. przez cztery lata - od 2012 do 2015 r.  zarobił na swoim stanowisku ponad 12 mln zł, a suma wynagrodzeń oraz premii dla wszystkich członków zarządu we wspomnianych latach wyniosła nieco ponad 47,5 mln zł - informowała wtedy niezależna.pl. 
 
Znaczącą część wynagrodzenia ówczesnego prezesa PKN Orlen stanowiły premie.