Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Trybunał Konstytucyjny zakończył rozprawę. Dzisiaj o godzinie 14 poznamy wyrok ws. zaskarżonej ustawy

mk, zm
AKTUALIZOWANY 12:29 3 grudnia 2015
9:39 3 grudnia 2015
trybunal.gov.pl
Zakończyła się rozprawa TK ws. orzeczenia zgodności z konstytucją ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym. Postanowiono nie uwzględniać wniosku o odroczenie rozprawy podpisanego przez Marszałka Sejmu. Po przedstawieniu stanowisk wszystkich stron oraz serii pytań sędziów do przedstawicieli stron, przedstawiono wnioski końcowe. O godzinie 12.30 sędzia Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz ogłosiła koniec rozprawy i zapowiedziała przedstawienie orzeczenia na godzinę 14.

Oglądaj przekaz na żywo z Trybunału Konstytucyjnego na stronie TK. O godzinie 14 przedstawiony zostanie wyrok ws. orzeczenia zgodności z konstytucją ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym.

12.30

Sędzia Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz ogłosiła koniec rozprawy i zapowiedziała przedstawienie orzeczenia na godzinę 14.

12.26

Przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuratury Generalnej oraz Rady Ministrów podtrzymali swoje pisemne stanowiska w tej sprawie i nie przedstawili wniosków końcowych.

Głos zabrał tylko RPO Adam Bodnar, który podkreślił znaczenie dzisiejszego orzeczenia dla dalszego funkcjonowania instytucji.

12.25

Przedstawiciel Sejmu Marek Ast we wnioskach końcowych stwierdził, że nawet dzisiejsza rozprawa TK pokazuje, że demokracja w Polsce nie jest zagrożona.

– Sejm z szacunkiem przyjmie dzisiejszą decyzje Trybunału Konstytucyjnego i absolutnie się zgodzi z dzisiejszym wyrokiem. Chociaż przyjęło się, że w ważnych sprawach ustrojowych TK orzeka w składzie 9-osobowym. Mamy więc kolejny precedens – podkreślał Ast.

12.22

– Z pewnością będziemy szanować wszystkie decyzji TK, i nie będziemy uchwałami Sejmu tej decyzji próbowali zmieniać – dodał Budka.

 12.20

– Trybunał da dzisiaj wyraz, jaka jest relacja pomiędzy regulaminem Sejmu a ustawą – mówił poseł PO Borys Budka.

 Jak mówił przedstawiciel strony zaskarżającej ustawę, dzisiejsze orzeczenie będzie miało wpływ na to, jak trybunał będzie funkcjonował przez kolejne lata. – Dzisiaj Trybunał Konstytucyjny stoi przed fundamentalnym pytaniem o charakter składania ślubowania przed prezydentem, rolę prezydenta, możliwość kwestionowania przez niego decyzji poprzez odmowę przyjęcia ślubowania od wybranych członków TK – dodał Budka.

12.15

Zakończyła się faza pytań sędziów do przedstawicieli stron, teraz przedstawiciele stron mają możliwość przekazania wniosków końcowych.

12.10

Przedstawicielka prezydenta RP Anna Surówka-Pasek odpowiadała na pytania sędzi Wronkowskaiej-Jaśkiewicz dot. szczegółów ustawy o TK uchwalonej przez koalicję PO-PSL.

12.05

Przedstawiciele Prokuratury Generalnej i biura Rzecznika Praw Obywatelskiej odpowiedzieli na pytania dot. regulacji pomiędzy regulaminem Sejmu a ustawami, zgadzając się, że "regulamin reguluje wewnętrzny porządek prac Sejmu".

12.00

Kolejne pytania zadaje sędzia Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, przewodnicząca dzisiejszego składu TK.

rm

11.55

W swojej serii pytań, sędzia Marek Zubik zapytał przedstawiciela Rady Ministrów Roberta Brochockiego o podstawe prawna, do opublikowania uchwały stwierdzającej nieważność październikowego wyboru nowych sędziów TK. Po długim oczekiwaniu Brochocki przeglądając ustawę, znalazł potrzebny artykuł.

11.50

Poseł PiS przypomniał też, że w pracach nad badaną ustawą udział brali obecny prezes TK Andrzej Rzepliński i wiceprezes TK Stanisław Biernat.

11.49

Przedstawiciel Sejmu Marek Ast odpowiedział na pytanie czy obecnie trwają prace nad uzgodnieniem treści znowelizowanych ustawy o TK z regulaminem Sejmu. Ast potwierdził, że problem jest analizowany. – Doszło już do zmian w regulaminie Sejmu. Na jego podstawie były podejmowane uchwały stwierdzające brak mocy prawnej poprzedniego wyboru sędziów TK – tłumaczył polityk.

ast_odpwoiiada_670

 

11.39

Były minister sprawiedliwości odpowiedział na pytanie ile zajęły prace nad ustawą oraz o uzasadnienie dla przyjęcia nowelizacji ustawy w czerwcu br.. –Trwały dwa lata. Sejm poprzedniej kadencji podszedł do nowej ustawy o TK z należytą atencją. Powstała nawet podkomisja – mówił Budka.

Mówiąc o uzasadnieniu przyjęcia nowelizacji, Budka stwierdził, że "ustawodawca zdając sobie sprawę z tego, że będzie okres przejściowy pomiędzy Sejmem VII a VIII kadencji, zdecydował o zmianach po to, by zapewnić ciągłość prac Trybunału".

11.38

Trwają pytania sędziów TK do uczestników rozprawy. Pierwsze pytania zostały skierowane do posła PO Borysa Budki. 

 

 


11.34

Głos zabrał ponownie poseł Marek Ast. Poinformował, że celowo nie odnosił się do decyzji o zabezpieczeniu postępowania i apelu TK skierowanego do Sejmu. Ast zapowiedział, że trwa już sejmowa procedura w tej sprawie.

Podkreślał, że wydanie takiego postanowienia jest niedopuszczalne. – Było niedopuszczalne i godziło w autonomię Sejmu – dodał.  


11.30

Zdaniem posła PO Prezydent RP zanegował legalne uchwały Sejmu, nie mając do tego uprawnień, a także wszedł w kompetencje Trybunału Konstytucyjnego.

– Jako przedstawiciel wnioskodawców nie mogę przychylić się argumentacji przedstawicielki prezydenta – dodał.  


11.29

Borys Budka zwraca uwagę na hierarchię aktów prawa. Krytykuje też prezydenta za nieprzestrzeganie prawa w sprawie swojej roli w wyborze nowych sędziów TK.  

11.19

– NRA stoi na stanowisku, że manipulacja składem TK zawsze będzie budzić wątpliwości ws. niezależności tego organu – mówił Pietrzak.  


11.18

Przemawia przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej Mikołaj Pietrzak zwraca uwagę, że działania poprzedniej i obecnej kadencji Sejmu są wykorzystywaniem TK do celów politycznych.  

1111_670


 

11.15

– Zarzut prezydenta RP dotyczy też zabezpieczenia przez TK roszczenia związanego z wniesionym wnioskiem – mówiła Anna Surówka-Pasek.  

– Zdaniem prezydenta apel do Sejmu stanowi naruszenie art. 10 konstytucji – dodała.


11.13

– Drugi zarzut to naruszenie zasad przyzwoitej legislacji w związku z wprowadzeniem nowego jakościowo przepisu. Trzeci to naruszenie autonomii regulaminowej Sejmu – wyjaśniała.  

555_670


11.12

Przemawia przedstawicielka prezydenta RP.

– Prezydent zwraca uwagę, że w czerwcu naruszono zasadę tzw. ciszy legislacyjnej – mówiła przedstawicielka prezydenta.  


11.09

– Uchwały z dnia 2 grudnia i nowo wybrani sędziowie będą prowokować pytania o niezasadność obsadzenie składu TK. Taki zarzut jest bardzo istotny. Powstanie problem ewentualnego rozstrzygnięcia tego, jak wyjść z tej sytuacji – mówił Stanisław Tociuk, zastępca RPO.  

111_670_04


11.06

RPO do oceny ostatnich wydarzeń wokół TK kilkukrotnie użył określenia "dyktatura większości".


11.02

– Sejm przekroczył uprawnienia wynikające z konstytucji i naruszył zasadę trójpodziału władzy – ocenił.  


11.01

– Sprawa ta nie odnosi się wyłącznie do technicznej oceny ustawy czerwcowej – mówił Bodnar.

– Poszczególne organy władzy nie powinny samodzielnie oceniać sytuacji i działać na tej podstawie – dodał.

Jego zdaniem prezydent nie mógł nie przyjąć ślubowania od wcześniej wybranych sędziów.


10.57

Przemawia Rzecznik Praw Obywatelskich. – Sprawa nie dotyczy tylko spraw konstytucyjnych – ocenił.

Przypomniał o protestach ws. powołania pięciu sędziów przez PiS. Wspomniał o Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

111


 

10.51

Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand przedstawia stanowisko Prokuratury Generalnej.

– PG stoi stanowisko, że przejście sędziego TK w stan spoczynku, nie kończy jego obowiązków, ale jest ich przekształceniem – mówił.  

6543_670


10.50

– Informuję, że do dzisiaj RM nie zajęła stanowiska w tej sprawie – stwierdził Brochocki. 

10.49

Przemawia przedstawiciel Rady Ministrów Robert Brochocki. Stwierdził, że termin był zbyt krótki, by Rada Ministrów zdążyła pisemnie odnieść się do wszystkich aspektów sprawy i zarzutów wnioskodawców. 


10.45

– Nie traktujemy TK jako instrumentu politycznego – stwierdził Ast.


10.44

Pod siedzibą trybunału trwają protesty zwolenników i przeciwników zmian w Trybunały Konstytucyjnego demonstrują na alei Szucha. Porządku przed siedzibą TK pilnuje policja. 

Obrady Trybunału Konstytucyjnego. Na alei Szucha trwają protesty


10.40

Jako przedstawiciel Sejmu przemawia poseł PiS Marek Ast.

Przyznał, że Sejm nie zdążył przygotować pisemnego uzasadnienia w tej sprawie.

111_670_03


10.38

– Ostatnie działania prezydenty mogły blokować wybór części sędziów TK – stwierdził Budka.  


10.35

– Osoby wybrane wczoraj na stanowiska sędziów TK nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego – mówił poseł PO.


10.34

– Obecna większość parlamentarna dokonała zmian, w naszym przekonaniu, niezgodnych z konstytucją – mówił Budka.


10.32

Przemawia poseł PO Borys Budka. 

– W nowej ustawie o TK zawarto kilka rozwiązań, które były głośno kwestionowane przez parlamentarzystów poprzedniej kadencji – mówił Budka.

111_670_02


10.31

TK odrzucił też wniosek o rozszerzenie składu rozstrzygającego sprawę.


10.30

TK podkreślał, że ze względu na wagę sprawy jest niezwłoczna potrzeba rozważania tej sprawy.


10.29

TK wznowił rozprawę. Postanowiono o nieuwzględnieniu wniosku o odroczenie rozprawy. 


9.24

Trybunał ogłosił przerwę w rozprawie. W tym czasie rozpatrzy wniosek Sejmu o odroczenie dzisiejszej rozprawy. Przerwa potrwa do 10:23


9.22

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o oddalenie wniosku o odroczenie rozprawy.


9.21

Przedstawiciel Rady Ministrów nie zabrał głosu, przedstawiciel Prokuratora Generalnego pozostawia to woli Trybunału.


9.19

Budka wniósł o dalsze procedowanie.

Zdaniem Budki Trybunał powinien także odnieść się do konstytucyjności uchwał podjętych przez posłów.


9.18

Poseł PO Borys Budka stwierdził, że wczorajsze decyzje Sejmu ws. wybrania pięciu nowych sędziów TK były nielegalne.


9.13

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński złożył wniosek o odroczenie rozprawy. Sędzia przewodnicząca przedstawiła uzasadnienie.


9.09

Sędzia przewodnicząca rozprawie przypomniała, że urzędujący prezes i wiceprezes TK wyłączyli się z udziału w dzisiejszym orzekaniu.


9.05

Rozpoczęła się rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym.

 

Źródło: telewizjarepublika.pl

Wczytuję ocenę...


Andrzej Duda zmienia Konstytucję -zakaz adopcji dzieci przez pary jednopłciowe
Wczytuję komentarze...
Najnowsze