Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

To będzie pierwsza, historyczna niedziela wolna od handlu!

kos 17:47 9 marca 2018
Telewizja Republika
11 marca przypada pierwsza niedziela z ograniczeniem handlu. W związku z wątpliwościami, które pojawiają się wśród przedsiębiorców oraz konsumentów Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia problematyczne kwestie w tej sprawie.

Rozwiązania przyjęte w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele są efektem prac parlamentarnych nad obywatelskim projektem, który 22 września 2016 r. wpłynął do Sejmu RP. Prace nad projektem trwały niemal półtora roku.

Ich celem było znalezienie kompromisu możliwego do zaakceptowania przez wszystkie podmioty, zainteresowane nowymi przepisami. Rozważano zarówno aspekty gospodarcze, jak i kulturowe, światopoglądowe czy szeroko rozumiane koszty społeczne

W trakcie prac parlamentarnych do projektu wprowadzono istotne zmiany, dotyczące m.in.: etapowego wprowadzania liczby niedziel z ograniczeniem handlu, regulacji dotyczących zakazu handlu i pracy w placówkach handlowych w święta, rezygnacji z objęcia przepisami ustawy takich podmiotów jak: centra logistyczne, centra magazynowe, terminale kontenerowe, czy centra dystrybucyjne.

Informacje dot. wprowadzania ustawy o ograniczeniu handlu pojawiały się już od rozpoczęcia prac na projektem tej ustawy – czyli od 2016 r. Były i są przekazywane zarówno w mediach, na naszej stronie internetowej oraz podczas konferencji prasowych. Szerokiej informacji udziela także Państwowa Inspekcja Pracy.

W związku z wątpliwościami dotyczącymi regulacji zawartych w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele przedstawiliśmy wspólne stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Przedstawia ono odpowiedzi na najczęściej pojawiające się zagadnienia i pytania. Jest ono pomocą dla pracodawców i przedsiębiorców – tak, aby ich działania były zgodne z przepisami ustawy. To także informacja dla konsumentów.

Pytania i odpowiedzi dot. ograniczenia handlu w niedziele. https://www.mpips.gov.pl/prawo-pracy/handel-w-niedziele/

Państwowej Inspekcji Pracy powierzono kontrolę przestrzegania ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni w zakresie powierzania pracownikom lub zatrudnionym wykonywania pracy w handlu lub wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych. Zatem inspektorzy pracy w ramach przeprowadzanych kontroli będą dokonywali oceny.

 

 

Źródło: centrumprasowe.pap.pl

Wczytuję ocenę...


Andrzej Duda zmienia Konstytucję -zakaz adopcji dzieci przez pary jednopłciowe
Wczytuję komentarze...
Najnowsze