Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Temat: rota

W najbliższy weekend 19 i 20 grudnia odbędą się dwie ostatnie w 2020 roku przysięgi wojskowe ochotników do pełnienia terytorialnej służby wojskowej. W bieżącym roku będzie to już 89. uroczystość zaprzysiężenia. Tym razem słowa Roty wypowie 56 żołnierzy. W 2020 r. 5156 żołnierzy ukończyło szkolenie podstawowe i złożyło przysięgę.>
Gazeta Wyborcza poświęciła jeden ze swoich wczorajszych artykułów - jak to określił autor - "dobrej zmianie" w Radiu Merkury. "Nowe władze publicznego Radia Merkury w Poznaniu zdecydowały, że "Rota" będzie odtwarzana na antenie codziennie" – pisze dziennikarz. Znamienne jest jednak to, co pojawia się w dalszej części tekstu. >
Związek Harcerstwa Polskiego prowadzi dyskusję na temat wprowadzenia alternatywnej roty Przyrzeczenia Harcerskiego, która "służbę Bogu" zastępuje "dążeniem do Prawdy i Sprawiedliwości". Chodzi więc o powrót do stanu sprzed roku 1995, kiedy Związek musiał ją usunąć, aby wstąpić w szeregi Światowej Organizacji Ruchu Skautowego. Powrót do struktur międzynarodowych był sukcesem m.in ówczesnego Przewodniczącego, byłego członka Szarych Szeregów Stefana Mirowskiego. Czy dziś ZHP zdradzi harcerskie autorytety, które w latach przełomu ryzykowały swoje dobre imię pomagając Związkowi w pozbyciu się łaty "komunistycznego"?>
Jeżeli chce się zastąpić słowo „Bóg” „sprawiedliwością i prawdą” to trzeba dowieść, że są to wartości absolutne, trzeba dotrzeć do źródła tych wartości. Oni z góry przyjmują, że są to wartości wyższe, transcendentne, nie sięgając do ich źródeł – mówił na antenie Telewizji Republika Tomasz Terlikowski o zamianie w słowach harcerskiej przysięgi.>
W nowej wersji przyrzeczenia harcerskiego nie będzie już odniesienia do Boga. Nowa wersja roty nawiązuje do tej, obowiązującej w latach 1947-1957 - podaje gazeta Nasz Dziennik.>
Najnowsze