Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Temat: Ordo Iuris

Żołnierze Chrystusa i Ordo Iuris skarżą Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych za naruszanie dóbr osobistych poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na ich temat. >
Wielki Piątek to czas zadumy, dlatego Telewizja Republika zaprosiła specjalnych gości, którzy sprawią, że będziemy mogli przeżywać ten dzień jeszcze bardziej. Zaczynamy już o godzinie 16:00.>
Ordo Iuris zwyciężyło w dwóch kolejnych sprawach. Centrum Interwencji Procesowej broni działaczy pro-life. >
Fundusz Ludnościowy ONZ opublikował przewodnik dotyczący wdrażania ideologicznych treści w ramach „nauczania pozaszkolnego”. Jest to część programu mającego zapewnić dostęp do edukacji seksualnej uczniom, których możliwość uczęszczania do szkoły jest ograniczona. W dużym stopniu może to ograniczyc prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. >
Międzynarodowa koalicja europosłów zareagowała na próbę nielegalnego wykluczenia przedstawiciela Polski z unijnego organu, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego – poinformowała organizacja Ordo Iuris. Chodzi o wiceprezesa Ordo Iuris Tymoteusza Zycha.>
Sąd Okręgowy w Zielonej Górze odmówił wydania do Norwegii kobiety, która uciekła do Polski z trójką dzieci. Wcześniej rodzina doświadczała przemocy ze strony ojca małoletnich. Była to druga próba podjęta przez Królestwo Norwegii w celu sprowadzenia kobiety do kraju. Poprzednio, wystawiony za matką Nakaz Aresztowania, został wycofany później przez Oslo.>
Problemem wielu internautów jest blokowanie lub usuwanie treści i profili na portalach Facebook i YouTube. Nierzadko dotyczy to materiałów, które w żaden sposób nie łamały prawa. W związku z tym, Instytut Ordo Iuris złożył wniosek w tej sprawie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zdaniem Instytutu, wspomniane działania operatorów mogą zostać zakwalifikowane jako naruszające wolność wypowiedzi oraz wolność pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, a co za tym idzie – za cenzurę. >
Osoby doświadczające przemocy domowej nie zawsze otrzymują odpowiednie wsparcie w instytucjach do tego powołanych. W związku z tym Instytut Ordo Iuris uruchamia Program Spraw Precedensowych przeznaczony dla ofiar przemocy. W ramach programu ruszył serwis internetowy stopprzemocy.org zawierający m.in. informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia oraz mapę interaktywną ośrodków przeciwdziałania przemocy. Instytut przygotował również poradnik dotyczący tej kwestii.>
Sąd Rejonowy w Płocku uniewinnił trzy aktywistki oskarżone o obrazę uczuć religijnych. Kobiety w kwietniu 2019 r. rozklejały wizerunek Matki Boskiej z sześciobarwnym logotypem ruchu LGBT. Naklejki pojawiły się m.in. na śmietnikach i publicznych toaletach. Instytut Ordo Iuris, który reprezentował pokrzywdzonego proboszcza miejscowej parafii, zapowiada złożenie apelacji. Prawnicy wskazują też na uchybienia, takie jak brak powołania biegłego w postępowaniu pierwszej instancji. >
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga oddalił powództwo wobec matki, która zaprotestowała przeciwko wprowadzaniu do szkoły zajęć z edukacji seksualnej i „warsztatów dyskryminacyjnych”. Pozwaną matkę reprezentował Instytut Ordo Iuris. >
Pierwszym gościem programu "Polska na dzień dobry. Weekend" na antenie TV Republika był dr Filip Furman z Instytutu Ordo Iuris.>
Po opublikowaniu wyroku TK dot. aborcji eugenicznej, w Warszawie miał miejsce protest środowiska proaborcyjnego. W czasie manifestacji zaatakowana została Agnieszka Jarczyk, dziennikarka Mediów Narodowych. Instytut Ordo Iuris składa w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Uczestnicy protestu dopuścili się spowodowania uszczerbku na zdrowiu kobiety i użycia przemocy wobec dziennikarza w celu zaniechania przeprowadzenia interwencji prasowej, a także kradzieży sprzętu do nagrywania. >
Instytut Ordo Iuris wraz z innymi organizacjami prorodzinnymi, złożył w Kancelarii Prezydenta propozycje legislacyjne dotyczące wsparcia osób niepełnosprawnych, jak również usprawienia procedur adopcyjnych. Propozycje rozwiązań prawnych zawierają również analizę programu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem". >
Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że Norwegia po raz kolejny naruszyła prawa rodziców. Sprawa dotyczyła kobiety, której odebrano córkę ze względu na m.in. częściowo błędnie zdiagnozowane problemy psychiczne.>
Rezolucja Parlamentu Europejskiego dotycząca wyrku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji eugenicznej wzbudziła wiele wątpliwości. Instytut Ordo Iuris wydał komentarz kwestionujący fałszywe informacje oraz ideologiczne postulaty Unii Europejskiej.>
W pierwszej części programu "Polska na dzień dobry. Weekend" na antenie TV Republika gościem redaktora Tomasza Waloszczyka był dr Filip Furman, dyrektor Centrum Nauk Społecznych i Bioetyki Instytutu Ordo Iuris>
Wszechobecne plakaty pokazujące drastyczne zdjęcia są coraz bardziej krytykowane. Ruch Szymona Hołowni Polska2050 chce zakazać rozprzestrzeniania obrazów, natomiast organizacje pro life są temu przeciwne i nie chcą do tego dopuścić.>
Instytut Ordo Iuris wygrał z Fundacją Batorego spór o ujawnienie przez nią informacji na temat sposobu wydania pieniędzy z Funduszy Norweskich. Wyrok w tej sprawie wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Nakazał Fundacji Batorego żeby ujawniła informacje.>
Kampanie pro life w Krakowie są jednak zgodne z prawem. Wojewoda małopolski stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Krakowa po specjalnej opinii prawnej Ordo Iuris. >
Najnowsze