Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Temat: mafia paliwowa

Elżbieta Szczerbak przedstawia najważniejsze ekonomiczne i gospodarcze informacje dnia.>
Funkcjonariusze łódzkiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali na terenie Małopolski i Mazowsza dwóch mężczyzn. W toku prowadzonego postępowania śledczy ustalili, że zatrzymani kontrolowali dwie spółki paliwowe, których nieformalnym celem było wyłącznie uszczuplenie należności publicznoprawnych z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT.>
Kolejne dwie osoby zostały zatrzymane w ramach śledztwa dotyczącego tzw. mafii paliwowej.>
Kolejna osoba zatrzymana w związku z postępowaniem prowadzonym wspólnie przez CBA i Prokuraturę Regionalną w Białymstoku w związku ze sprawą tzw. mafii paliwowej. Tym razem funkcjonariusze łódzkiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali suwalskiego przedsiębiorcę Dariusza M., który pełnił w przestępczym schemacie funkcję prezesa zarządu i wspólnika spółki zajmującej się odprawami transportów paliwa oraz był nieformalnym wspólnikiem kolejnej spółki zajmującej się obrotem paliwem w latach 2013 – 2015. >
Posługiwanie się nierzetelnymi fakturami na kwotę około 1,3 mld zł – to jeden z zarzutów który usłyszała kolejna osoba zatrzymana przez CBA do sprawy tzw. mafii paliwowej.>
Kolejny zatrzymany w śledztwie dotyczącym działania zorganizowanej grupy przestępczej, która naraziła Skarb Państwa na uszczuplenie w podatku VAT na ponad 63 mln zł.>
KAS i CBŚP rozbiły mafię paliwową, która nielegalnie handlowała olejem smarowym jako olejem napędowym i wyłudzała podatki, w tym VAT. Wstępnie ustalono, że członkowie grupy mogli dokonać uszczupleń podatkowych na kwotę około 40 milionów złotych - powiedział PAP szef KAS Piotr Walczak. 6 osób zostało tymczasowo aresztowanych.>
Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej prowadzi śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej. Jej członkowie zajmowali się nielegalnym obrotem paliwami płynnymi i praniem brudnych pieniędzy. Zabezpieczono majątek na kwotę ponad 20 mln złotych.>
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku nadzoruje śledztwo dotyczące przestępstw związanych z obrotem paliwami płynnymi oraz uszczuplaniem należności Skarbu Państwa w zakresie podatku VAT, akcyzowego i opłaty paliwowej. Śledztwo wszczęto we wrześniu 2017 roku – czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej.>
Prokuratura Regionalna w Białymstoku prowadzi śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wprowadzeniem do obrotu na terenie Polski paliw bez uiszczenia należnego podatku VAT. Na skutek przestępczej działalności grupy doszło do wyłudzenia blisko 700 milionów złotych. >
W ramach walki ze zorganizowaną przestępczością podatkową, prowadzone jest śledztwo dotyczące grupy przestępczej zajmującej się wyłudzeniami podatku VAT od transakcji dotyczących obrotu paliwami i luksusowymi samochodami – poinformowała Prokuratura Krajowa. >
23 listopada 2017 r. funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali cztery osoby na terenie województw: śląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Zatrzymani są podejrzewani o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. W wyniku jej działania Skarb Państwa poniósł szkody w wysokości ponad 130 milionów złotych. >
Policjanci oraz organy celno-skarbowe zatrzymali 12 członków mafii paliwowej. Wprowadzali nielegalnie do obrotu olej napędowy, przez co Skarb Państwa stracił prawie 25 milionów złotych. Zabezpieczono między innymi luksusowe samochody, drogie zegarki i biżuterię - wszystko o łącznej wartości przekraczającej 1,5 miliona złotych.>
Funkcjonariusze z KPP w Wołominie, CBŚP i KAS, w ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie, przeprowadzili kolejne działania zatrzymując 11 osób. Śledztwo dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wprowadzaniem do obrotu paliw bez opłaconego podatku od towarów i usług, opłaty paliwowej i akcyzowej na terenie Polski, a także innych państw europejskich. W przeprowadzonej akcji wzięło udział niemal 150 funkcjonariuszy, w tym także z KSP i BOA KGP. Należności Skarbu Państwa mogły być uszczuplone na łączną kwotę powyżej 40 mln złotych. >
Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zakończyli śledztwo przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się wprowadzaniem na polski rynek paliwa bez zapłaty należnego podatku VAT i „praniem brudnych pieniędzy". Sprawcy narazili w ten sposób Skarb Państwa na straty sięgające ponad 20 mln zł. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił już do sądu.>
Już dzisiaj wchodzi w życie tzw. pakiet przewozowy, nakładający na przewoźników obowiązek cyfrowej rejestracji przewozu paliw płynnych, ale także alkoholu skażonego i suszu tytoniowego.-pisze Zbigniew Kuźmiuk.>
Artur S. część zysków pochodzących z nielegalnej działalności gangu paliwowego miał zdaniem prokuratury inwestować w swoją ulubioną drużynę sportową – żużlowego Włókniarza Częstochowa. Prokuratura Krajowa ustaliła, że wraz z Pawłem B. mężczyźni narazili Skarb Państwa na stratę ćwierć miliarda złotych!>
Według informacji zaprezentowanych w tych dniach przez Polską organizację Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) w sierpniu popyt na trzech głównych rynkach paliw wzrósł w ujęciu rok do roku aż o 14% - pisze Zbigniew Kuźmiuk.>
Po wejściu w życie od 1 sierpnia tego roku tzw. pakietu paliwowego czyli zmian w ustawach podatkowych o VAT i akcyzie, z kolei od początku września obowiązują zmiany w ustawie prawo energetyczne, wszystkie one uderzają w interesy mafii paliwowej - pisze Zbigniew Kuźmiuk.>
Za czasów rządów SLD nie tylko nie zlikwidowano WSI, ale 200 oficerów tej służby zostało przesuniętych do ABW i usytuowanych w kluczowych miejscach, m.in. związanych z obrotem ropą naftową – oświadczył Antoni Macierewicz.>
Najnowsze