Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Temat: Jastrzębska Spółka Węglowa

Jak informuje TVP Katowice, Jastrzębska Spółka Węglowa zdecydowała o likwidacji kopalni „Krupiński” w Suszcu. Uznano, że zakład jest trwale nierentowny i bez perspektyw. Wydobycie w kopalni potrwa do stycznia, później pracownicy mają znaleźć zatrudnienie w innych miejscach. >
Gliwicka prokuratura okręgowa wszczęła śledztwo w sprawie niedawnego strajku w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW). Zbada, czy organizatorzy protestu nie złamali przepisów Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Zarząd JSW powtarzał, że strajk był nielegalny.>
Protestujący od stycznia górnicy formalnie zakończyli dzisiaj akcję protestacyjno-strajkową. Związkowcy wydali też komunikat, w którym przedstawiają swoją ocenę podłoża strajku i sytuacji spółki oraz wyrażają dalsze oczekiwania wobec nadzoru właścicielskiego.>
– Związki zawodowe z Jastrzębskiej Spółki Węglowej zakończyły formalnie akcję protestacyjno-strajkową – poinformował rzecznik Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Piotr Szereda. To następstwo m.in. zmiany na stanowisku prezesa spółki.>
W związku z rezygnacją Jarosława Zagórowskiego, Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej powierzyła pełnienie obowiązków prezesa Jerzemu Boreckiemu, zastępcy prezesa ds. technicznych. Ma on pełnić te obowiązki do czasu powołania nowego prezesa.>
Jarosław Zagórowski rezygnuje z funkcji prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW). Pismo w sprawie rezygnacji prezes skierował w poniedziałek do rady nadzorczej – podała rzeczniczka firmy Katarzyna Jabłońska-Bajer.>
– Co najmniej 400 mln zł oszczędności uda się osiągnąć dzięki porozumieniu między zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej a stroną związkową – powiedział pełnomocnik rządu ds. górnictwa, sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Wojciech Kowalczyk.>
Górnicy zawiesili trwający od 28 stycznia strajk w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW). Taka decyzja zapadła wieczorem, po podpisaniu porozumienia związkowców z zarządem. >
Jest porozumienie związkowców z zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej, ale strajk nie jest odwołany – poinformował wieczorem mediator, b. wicepremier i minister pracy Longin Komołowski oraz związkowcy. >
Zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez związkowców, którzy zorganizowali strajk w Jastrzębskiej Spółce Węglowej złożyli Pracodawcy RP, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. >
Kolejne ustalenia udało się dołączyć do dotychczasowego protokołu uzgodnień i rozbieżności podczas nocnych, trwających ponad 10 godzin negocjacji strajkujących związków z zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej.>
Negocjacje między stroną związkową a zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej zostaną wznowione najprawdopodobniej w czwartek – poinformował dziennikarzy pełnomocnik ds. górnictwa Wojciech Kowalczyk. >
- Policja jest od tego żeby była apolityczna, bezpartyjna, żeby służyła mieszkańcom - mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Matusiak, komentując udział obecnych i dawnych policjantów, a jednocześnie polityków czy sympatyków Platformy Obywatelskiej w pacyfikacji górników pod siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej>
W kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej rozpoczął się rano strajk okupacyjny – podali związkowcy. Nie odpowiedzą na wystosowany w poniedziałek przez resort skarbu apel o przerwanie strajku, czekają na „jakieś konkrety” ze strony jego przedstawicieli. >
Skala emocji, które towarzyszą coraz bardziej radykalizującym się protestom, grozi nieobliczalnymi konsekwencjami, a dalsza bierność rządu stanowi zagrożenie nie tylko dla istnienia firmy, ale – a może nawet przede wszystkim – ludzkiego zdrowia i życia – pisze w liście skierowanym do premier Ewy Kopacz Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Piotr Duda.>
Żądanie resortu skarbu zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy JSW w celach m.in. statutowych wynika z przejęcia nadzoru nad spółką przez ten resort – przypomina spółka. Wskazuje, że zgodnie z ustawowymi terminami walne może odbyć się za ok. miesiąc.>
Jastrzębska Spółka Węglowa przez strajk poniosła duże straty produkcyjne i sprzedażowe, a także bardzo duże straty prestiżowe; wstrzymanie wydobycia na czas strajku spowodowało zawieszenie sprzedaży ok. 445 tys. ton węgla – ocenił szef JSW Jarosław Zagórowski. >
W dziesiątej dobie strajku w Jastrzębskiej Spółce Węglowej związkowcy i zarząd spółki parafowali protokół uzgodnień i rozbieżności. To efekt ostatniej ponad piętnastogodzinnej tury rozmów w siedzibie JSW. Nie oznacza to jeszcze końca strajku. >
Trwa dziewiąta doba strajku w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Według danych Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach uczestniczy w nim ok. 3,1 tys. górników, w tym ok. 90 pod ziemią.>
Zbliżeniem stanowisk zakończyła się w nocy ze środy na czwartek kolejna tura rozmów zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej z działającymi w firmie związkami zawodowymi z udziałem mediatora – ocenili ich uczestnicy.>
Najnowsze