Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Temat: episkopat

Chrześcijanin nieustannie wzywany jest do życia w duchu prawdy i miłości oraz do zachowania przykazań bożych – głosi list biskupów polskich, opublikowany z okazji IV Tygodnia Wychowania, który będzie obchodzony w dniach 14-20 września.>
W wydanym przez Prezydium KEP oświadczeniu hierarchowie podkreślili, że w obliczu toczącej się obecnie debaty nad klauzulą sumienia, do której pretekstem stała się sprawa prof. Chazana, warto przypomnieć nauczanie św. Jana Pawła II, dla którego przecież jeszcze niedawno wielu przedstawicieli życia publicznego, a szczególnie politycznego, wyrażało swój hołd. >
Najnowsze