Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Temat: deficyt

Jak poinformował wczoraj Główny Urząd Statystyczny (GUS), że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2016 roku wyniósł tylko 2,4% PKB, co oznacza, że był on najniższy od 2007 roku - pisze Zbigniew Kuźmiuk.>
Komisja Europejska przedstawiła europejskie prognozy ekonomiczne na lata 2016–2017. Dla Polski przedstawiają się one optymistycznie. >
Do niecodziennego zakładu doszło pomiędzy ministrem finansów Pawłem Szałamachą a przewodniczącym klubu parlamentarnego PO Sławomirem Neumannem. Jeżeli deficyt państwa przekroczy przewidywane 54 miliardy lub też nie zostaną zrealizowane określone dochody kraju, to wówczas Szałamacha wpłaci do budżetu 10 tysięcy złotych.>
Sejm uchwalił nowelizację tegorocznego budżetu, która zakłada podniesienie deficytu o 3,9 mld zł do poziomu 49 mld 980 mln zł oraz obniżenie wydatków o 6,6 mld zł. „Za” głosowało 230 posłów, przeciw 209, natomiast troje wstrzymało się.>
Ministerstwo Finansów skierowało do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów projekt budżetu państwa na rok 2016. Budżet realizuje priorytetowy program rządu wspierania rodzin „500 plus", a zarazem zachowuje stabilność makroekonomiczną finansów kraju.>
– Program 500+ ma dwa wymiary: cieszy demografów, bo ma skłonić obywateli do posiadania większej liczby dzieci, ale cieszy również ekonomistów, ponieważ pomimo tego, że jest dużym wysiłkiem finansów państwowych, to jest również dużym impulsem popytowym, co urealnia prognozę PKB – powiedział minister finansów Paweł Szałamacha.>
Deficyt budżetowy w 2015 r. ma być niewiększy niż 46 mld 80 mln zł - przewiduje budżet, który w środę w nocy uchwalił Sejm. Przyjęto kilka poprawek, w tym - nieoczekiwanie - dot. przekazania 30 mln zł na Polską Agencję Kosmiczną oraz 16 mln zł na Muzeum Jana Pawła II.>
Najnowsze