Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Temat: Cenckiewicz

– Słaba forma polskiego kontrwywiadu wojskowego wynika z tego, że do niepodległej Polski przeniesiono standardy kontrwywiadowcze z PRL – mówił w Telewizji Republika historyk prof. Sławomir Cenckiewicz.>
Moja książka jest przede wszystkim pierwszą porządkującą obecny stan wiedzy o Kuklińskim, naukową próbą opisania jego historii na podstawie materiałów dostępnych w polskich archiwach, publikowanych relacjach, oraz wszystkiego tego, co niedawno ujawnili Amerykanie na stronie CIA i w autoryzowanej przez amerykańskie służby książce Benjamina Weisera – pisze o swojej książce pt. "Atomowy Szpieg" jej autor, prof. Sławomir Cenckiewicz.>
W czwartek prof. Witold Kieżun – wybitny ekonomista, żołnierz Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego, więzień sowieckich łagrów – przeszedł poważną zapaść. Miało mieć to związek z publikacją tygodnika "Do Rzeczy" na temat jego domniemanych kontaktów z bezpieką. Obecnie stan zdrowia prof. Kieżuna jest dużo lepszy.>
„Z pieniędzy podatników w IPN zainicjowano lewacki kierunek badań naukowych – gender studies – który a nie tylko zrewidować i zinterpretować polskie dzieje przez pryzmat płci społeczno-kulturowej, ale także promuje homoseksualizm, aborcję i walkę z rzekomą opresją Kościoła katolickiego” – pisze o IPN-ie Sławomir Cenckiewicz. >
– Debata nad zasadnością każdego wydarzenia historycznego, w tym Powstania Warszawskiego, to normalna rzecz. Ale dyskusja ta musi się odbywać na argumenty – mówił w Telewizji Republika Piotr Gontarczyk, historyk IPN>
Najnowsze