Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Temat: Atomowy szpieg

Tak ordynarne kłamstwa autorstwa urzędnika państwowego IPN, wymierzone w celu dyskredytacji mojego dorobku naukowego powinny zostać napiętnowane przez jego przełożonych. Tym bardziej, że jego działalność utrzymywana jest z podatków obywateli RP - tak w oświadczeniu przesłanym portalowi Telewizji Republika dr hab. Sławomir Cenckiewicz pisze o krytyce dr. Piotra Gontarczyka pod adresem książki "Atomowy szpieg".>
– Tworzę listę placówek edukacyjnych, miejsc pamięci i pomników poświęconych tematyce patriotycznej, które obecne władze Warszawy zamknęły lub usunęły w ostatnich latach. Proszę o pomoc w moim projekcie – mówił w Telewizji Republika Filip Frąckowiak, dyrektor Izby Pamięci Płk. Kuklińskiego.>
– Słaba forma polskiego kontrwywiadu wojskowego wynika z tego, że do niepodległej Polski przeniesiono standardy kontrwywiadowcze z PRL – mówił w Telewizji Republika historyk prof. Sławomir Cenckiewicz.>
Moja książka jest przede wszystkim pierwszą porządkującą obecny stan wiedzy o Kuklińskim, naukową próbą opisania jego historii na podstawie materiałów dostępnych w polskich archiwach, publikowanych relacjach, oraz wszystkiego tego, co niedawno ujawnili Amerykanie na stronie CIA i w autoryzowanej przez amerykańskie służby książce Benjamina Weisera – pisze o swojej książce pt. "Atomowy Szpieg" jej autor, prof. Sławomir Cenckiewicz.>
Najnowsze