Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Takie są założenia programu „Maluch+” na przyszły rok

AS 12:10 2 października 2019
GOV.PL
W środę, 2 października, w Knurowie minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa wraz z wiceministrem Stanisławem Szwedem zaprezentowali założenia programu „Maluch+” na 2020 rok.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa podkreśliła, że program „Maluch+” jest bardzo ważnym elementem polityki rodzinnej. - Poprzez wspieranie tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki przyczynia się do zwiększenia ich dostępności pod względem cenowym i terytorialnym. Dostępność miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów pozwala rodzicom na powrót na rynek pracy po okresie sprawowania osobistej opieki nad potomstwem – umożliwia godzenie życia zawodowego z rodzinnym – twierdzi minister.

Podobnie sprawę widzi wiceminister Stanisław Szwed. W jego ocenie program przyczynia się do stworzenia infrastruktury ważnej dla rodziców, którzy chcą godzić obowiązki rodzinne z zawodowymi. - Rodzice chcą mieć możliwość korzystania z opieki instytucjonalnej, która gwarantując im wysoki poziom usług oraz bezpieczeństwo dla dzieci, pozwoli im na aktywność zawodową – mówił.

Program „Maluch+” wspiera tworzenie oraz funkcjonowanie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów. W latach 2016-2018 dzięki programowi powstało ok. 27,7 tys. miejsc opieki. Szacuje się, że w ramach programu z edycji 2019 powstanie ok. 27,6 tys. miejsc opieki.

Program „Maluch+” w edycji 2020 składa się z trzech modułów, w ramach których dofinansowywane będą działania związane z realizacją programu, z czego dwa pierwsze moduły skierowane są do jednostek samorządu terytorialnego.

·     Moduł 1a  - dofinansowanie tworzenia nowych miejsc opieki i ich funkcjonowania, a także tworzenia miejsc na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20 proc. dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dofinansowania na tworzenie nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 3 mln zł (wszystkie wymienione warunki musza być spełnione). Dofinansowanie do tworzenia 1 miejsca w żłobku lub klubie dziecięcym wynosi do 33 tys. zł, 1 miejsca u dziennego opiekuna – do 5 tys. zł

·     Moduł 1b – dofinansowanie tworzenia nowych miejsc opieki i ich funkcjonowania, a także tworzenia miejsc na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej:

1)   funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na tworzenie nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 5 mln zł

2)   nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20 proc. dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na tworzenie nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł

Dofinansowanie do tworzenia 1 miejsca w żłobku lub klubie dziecięcym wynosi do 25 tys. zł, 1 miejsca u dziennego opiekuna – do 5 tys. zł

·     Moduł 2 – dofinansowanie funkcjonowania miejsc utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego z udziałem wcześniejszych edycji programu. Kwota dofinansowania będzie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu. W przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki kwota dofinansowania zostanie zwiększona

·     Moduł 3 – dofinansowanie funkcjonowania nowych miejsc opieki dla podmiotów prywatnych. O dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki dla dzieci pracowników w mogą ubiegać się pracodawcy oraz podmioty współpracujące z pracodawcami. Dofinansowanie do tworzenia 1 miejsca w żłobku lub klubie dziecięcym wynosi do 10 tys. zł, 1 miejsca u dziennego opiekuna – do 5 tys. zł.

Na realizację programu w 2020 roku przeznaczono 400 mln zł. W pierwszej kolejności środki na tworzenie nowych miejsc opieki i funkcjonowanie miejsc utworzonych ze środków z poprzednich edycji programu zostaną przyznane jednostkom samorządu terytorialnego. Pozostałe środki będą przyznawane podmiotom prywatnym.

Oferty można składać do 13 listopada br. w formie pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP do właściwego Urzędu Wojewódzkiego ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest lub będzie instytucja opieki.

Wyniki konkursu z podziałem na beneficjentów zostaną podane na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do 29 stycznia 2020 roku dla wszystkich modułów.

Obecnie funkcjonuje ok. 5,9 tys. instytucji opieki nad dziećmi. Liczba miejsc opieki wynosi ponad 167 tys. 1 561 dziennych opiekunów sprawuje opiekę nad ponad 9 tys. dzieci (stan na 25.09.2019).

Źródło: GOV.PL

Wczytuję ocenę...


Okiem Konserwatysty. Banery antyaborcyjne - felieton - Bawer Aondo - Akaa
Wczytuję komentarze...
Najnowsze