Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Szef ONZ: Chrońmy dzieci przed skutkami pandemii!

JJ 11:36 18 kwietnia 2020
Pixabay, CC0
Wczoraj Antonio Guterres, sekretarz generalny ONZ przestrzegał przed nadciągającą globalną recesją spowodowaną pandemią koronawirusa. W ocenie Guterresa, kryzys finansowy może doprowadzić do śmierci setek tysięcy dzieci.

– Na szczęście dzieciom choroba w dużej mierze oszczędziła najcięższych objawów. Ale ich życie jest wytrącone z równowagi. (...) Apeluję do rodzin na całym świecie i do liderów na wszystkich szczeblach: chrońcie nasze dzieci– nawoływał Guterres.

Raport sekretarza generalnego stwierdza, że społeczno-gospodarczy wpływ pandemii, wraz ze środkami podjętymi dla zahamowania rozprzestrzeniania koronawirusa, może potencjalnie mieć katastrofalne skutki dla milionów dzieci na całym świecie. Kryzys zagraża im w sferze edukacji, wyżywienia, bezpieczeństwa i zdrowia.

W blisko 190 krajach zamykane są szkoły, dotyka to 1,5 mld. dzieci i młodzieży. "Niektóre szkoły oferują kształcenie na odległość, ale nie jest to dostępne dla wszystkich" – stwierdza dokument akcentując, że najbardziej widoczne jest to w krajach, pozbawionych szybkiego internetu lub tam, gdzie jest to droga usługa.

Opracowanie wskazuje na brak posiłków szkolnych. Przypomina, że nawet przed pandemią było to niedopuszczalnie poważnym problemem. Wraz z pustymi klasami prawie 310 mln. dzieci, polegających na szkolnych posiłkach, codziennie je traci. Jednocześnie pospieszne wprowadzane obostrzenia z powodu SARS-Cov-2 grożą zakłóceniem dostaw żywności.

Zgodnie z raportem 70 proc. dzieci mieszka w krajach, które wprowadziły całkowity lub częściowy zakaz opuszczania domów. W miarę pogłębiania się kryzysu wzrasta poziom stresu w rodzinie, a dzieci są zarówno ofiarami, świadkami przemocy domowej jak też przedmiotem wykorzystywania. "Istnieje również niebezpieczeństwo, że dziewczęta porzucą szkołę, co spowoduje nasilenie przypadków ciąży wśród nastolatków" – głosi dokument.

UNICEF i współpracujące z nim organizacje zauważyły, że wraz z rosnącą liczbą dzieci, polegających na zdalnej nauce i mających rozszerzone kontakty towarzyskie przez internet, wzrasta ryzyko nadużyć i wykorzystywania. Sekretarz generalny zwracał uwagę na szczególną odpowiedzialność mediów społecznościowych za zapewnienie ochrony takim dzieciom.

Raport podkreśla, że chociaż wskaźnik zachorowań dzieci na Covid-19 jest stosunkowo niewielki, wpływ kryzysu na ich zdrowie nazwał znaczący. Szpitale i placówki medyczne, przytłoczone pacjentami z Covid-19, utrudniają dzieciom dostęp do standardowej opieki, w tym do szczepień.

Rodziny doświadczające zmniejszonych dochodów są zmuszone do ograniczenia niezbędnych wydatków na zdrowie i żywność, co szczególnie dotyka dzieci, kobiety i matki karmiące piersią.

– W związku ze wzrostem globalnej recesji w 2020 roku może dojść do setek tysięcy dodatkowych zgonów dzieci – przestrzegał Guterres podkreślając niebezpieczeństwo odwrócenia postępu, osiągniętego w zakresie zmniejszania śmiertelności niemowląt w ostatnich 2-3 latach.

– Nie uwzględnia to nawet usług zakłóconych z powodu kryzysu, a jedynie obecny związek między gospodarką a umieralnością, więc prawdopodobnie jest to niedoszacowany wpływ – stwierdzono w raporcie.

Twórcy opracowania postulują, aby rządy rozszerzyły pomoc społeczną dla rodzin, zabezpieczyły dostawy żywności, a ciągłość takich usług jak kształcenie, programy żywieniowe oraz opieka nad matką i noworodkiem była traktowana priorytetowo.

Zalecono szczególną ochronę najbardziej narażonych dzieci, w tym z rodzin migrantów, uchodźców, mniejszości oraz dzieci niepełnosprawnych i żyjących w slumsach.

Źródło: PAP

Wczytuję ocenę...


Okiem Konserwatysty. Banery antyaborcyjne - felieton - Bawer Aondo - Akaa
Wczytuję komentarze...
Najnowsze