Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Sprawdzian dla szóstoklasistów zostanie zlikwidowany. Projekt ustawy o oświacie przyjęty

dmc 20:51 31 maja 2016
TELEWIZJA REPUBLIKA
Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który przygotowało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zgodnie z proponowanymi przepisami, sprawdzian dla szóstoklasistów zostanie zlikwidowany, a maturzyści będą mogli odwołać się od wyniku egzaminu maturalnego.

Ogólnopolski sprawdzian dla uczniów klas VI szkół podstawowych zniknie od roku szkolnego 2016/2017. Z kolei od roku szkolnego 2017/2018 Centralna Komisja Egzaminacyjna  ma udostępniać szkołom testy diagnostyczne, z których będą mogły korzystać w celu wstępnej oceny poziomu wiedzy i umiejętności uczniów rozpoczynających kolejny etap edukacji (gimnazjum).

Zdjęcie matury 

Zgodnie z projektem, od 2017 r. maturzyści będą mieli możliwość odwołania się od ustalonego przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, działającego przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

"Od roku szkolnego 2015/2016 osoby zdające egzamin maturalny i potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz od roku szkolnego 2016/2017 także osoby zdające egzamin gimnazjalny - podczas wglądu do swoich prac egzaminacyjnych - będą mogły je sfotografować" – czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu. Nowela zakłada, że dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej do weryfikacji pracy będzie miał obowiązek wyznaczyć innego egzaminatora niż ten, który oceniał ją wcześniej.

Darmowy podręcznik

W projekcie znalazły się również zapisy dotyczące darmowych podręczników. Koszt ich zakupu ma zostać zrefundowany z dotacji celowej przekazanej szkole na kolejny rok. Kwota refundacji nie będzie mogła przekroczyć 25 zł na jednego ucznia, w przypadku ucznia niepełnosprawnego zostanie powiększona o odpowiedni wskaźnik. "Dla osób posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, możliwe będzie sfinansowanie z dotacji celowej zakupu sprzętu lub oprogramowania, które umożliwią odczyt w postaci elektronicznej zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych" – napisano w komunikacie CIR.

Źródło: premier.gov.pl

Wczytuję ocenę...


W PUNKT - Ardanowski: Żywności w Polsce nie zabraknie! Rozpłochowski: Opozycja straszy śmiercią
Wczytuję komentarze...
Najnowsze