Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Relacja z wręczenia przez prezydenta Dudę odznaczeń zasłużonym Polakom

PR 10:52 11 listopada 2019
Telewizja Republika
Prezydent Andrzej Duda w Święto Niepodległości wręcza odznaczenia zasłużonym Polakom, w tym Ordery Orła Białego. NA ŻYWO w TV Republika.

 

W Pałacu Prezydenckim rozpoczęła się uroczystość w trakcie której prezydent Andrzej Duda wręcza odznaczenia państwowe wybitnym Polakom: działaczom społecznym, ludziom kultury, sportowcom.

Odznaczeni zostali:

W uznaniu znamienitych zasług w upowszechnianiu wiedzy historycznej i propagowaniu wartości patriotycznych, za osiągnięcia w dziedzinie nauk humanistyczno-społecznych i popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie, Orderem Orła Białego odznaczony został Andrzej Nowak - historyk, publicysta, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polskiej Akademii Nauk, autor m.in. monumentalnych "Dziejów Polski".

W uznaniu znamienitych zasług w upowszechnianiu idei wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka i bezinteresownej pomocy, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i służbie społeczeństwu polskiemu, Orderem Orła Białego odznaczona została Grażyna Świątecka - profesor medycyny, kardiolog, twórczyni Telefonu Zaufania "Anonimowy Przyjaciel", prezes Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej.

18678322

(Order Orła Białego, źródło: prezydent.pl)

 

 

 

KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 

w uznaniu wybitnych zasług dla nauki polskiej, za osiągnięcia w pracy badawczej w dziedzinie fizyki i inżynierii materiałowej

Sylwester POROWSKI- fizyk, twórca polskiego błękitnego lasera

 

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI 

za wybitne zasługi dla polskiej kultury, za wkład w rozwój sztuki teatralnej i filmowej

Barbara KRAFFT-SEIDNER - aktorka teatralna i filmowa

 

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej oraz działalności na rzecz odbudowy Sodalicji Mariańskiej w Polsce po II wojnie światowej

Stanisław MICHNOWSKI - Powstaniec Warszawski, geofizyk, autor publikacji z zakresu elektryczności atmosfery

 

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności państwowej

Anna GRĘZIAK - działaczka opozycji demokratycznej w PRL

 

za wybitne zasługi dla rozwoju polskiego sportu, za osiągnięcia sportowe oraz promowanie Polski na świecie

Piotr NOWAKOWSKI - siatkarz, reprezentant Polski, medalista Mistrzostw Świata

 

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

Roman ZYCH - działacz opozycji demokratycznej w PRL, wielokrotnie aresztowany i represjonowany

 

 

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 

za wybitne zasługi w działalności społecznej i samorządowej

Andrzej BĘTKOWSKI - działacz samorządowy, marszałek Województwa Świętokrzyskiego

 

za wybitne zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy, za krzewienie idei czerwonokrzyskiej

Andrzej CZERWIŃSKI - członek Polskiego Czerwonego Krzyża, zaangażowany w promowanie honorowego krwiodawstwa

 

za wybite zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski, za działalność kombatancką i społeczną

Zbigniew GWIAZDA - kombatant, działacz Związku Młodocianych Więźniów Politycznych „Jaworzniacy”, członek Kapituły Orderu Krzyża Niepodległości

 

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej oraz przedsiębiorczości polskiej, za osiągnięcia w działalności społecznej

Stanisław HAN - przedsiębiorca branży farmaceutycznej, doktor nauk biologicznych, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A.

 

za wybitne zasługi w pracy naukowej, za działalność na rzecz podnoszenia jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym

 

Jolanta JABŁOŃSKA-BONCA

profesor nauk prawnych, autorka licznych publikacji oraz ekspertyz z zakresu legislacji

 

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za działalność publiczną

Wanda KRAJEWSKA-HOFMAN - członek młodzieżowej organizacji antykomunistycznej, działaczka „Solidarności” w latach osiemdziesiątych, następnie działająca w Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze

 

za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiego folkloru, za osiągnięcia w pracy pedagogicznej i twórczej

Krystyna MACIĄG - współzałożyciel Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, organizator koncertów charytatywnych

 

 

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski

Tadeusz BURCHACKI - inicjator i współtwórca licznych tablic pamiątkowych, głazów pamięci i pomników poświęconych wybitnym Polakom i miejscom pamięci narodowej

 

Maria GABINIEWICZ - pielęgnuje pamięć o polskich zesłańcach, wieloletni pracownik Instytutu Prymasowskiego Ślubów Narodu oraz Sekretariatu Prymasa Polski

 

za wybitne zasługi w działalności społecznej oraz na rzecz ochrony zdrowia, za popularyzowanie wiedzy historycznej

Alicja KLICH-RĄCZKA - kierownik przychodni dla byłych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych i Dzieci Holocaustu

 

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej

Cezary KUKLO - historyk i demograf, profesor Uniwersytetu w Białymstoku

 

za wybitne zasługi w pracy duszpasterskiej, za działalność na rzecz społeczności lokalnej

 ksiądz Kazimierz NIEMIRKA - kapelan siedleckiej policji, zaangażowany w budowę Centrum Charytatywno-Duszpasterskiego w Siedlcach

 

za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy twórczej - Wojciech TOMCZYK

dramaturg, scenarzysta teatralny i filmowy

 

za wybitne zasługi w promowaniu polskiej kultury muzycznej, za działalność na rzecz społeczności lokalnej

Jerzy WOJCIECHOWSKI - znawca muzyki jazzowej, organizator cyklu koncertowego „Jazz w muzeum” oraz festiwalu „Muzeum Jazz Festiwal”

 

za wybitne zasługi w działalności duszpasterskiej, literackiej i twórczej, za krzewienie polskiej kultury

ksiądz Kazimierz WÓJTOWICZ - krzewiciel polskiej kultury w Austrii, pisarz, tłumacz, poeta, wydawca

 

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

za wybitne zasługi w popularyzowaniu wiedzy o polskiej historii, za osiągnięcia w pracy dziennikarskiej

Rita COSBY - amerykańska dziennikarka, córka Powstańca Warszawskiego, propagatorka polskiej historii

 

 

 

MEDALEM STULECIA ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI

 pułkownik Roman ĆWIKLIŃSKI - oficer Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

 

Jan Józef KASPRZYK - historyk, działacz społeczny, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

 

Tadeusz KRAWCZAK - historyk, dyrektor Archiwum Akt Nowych w Warszawie

 

podpułkownik Tomasz SIEŃKO - oficer w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych

 

starszy chorąży sztabowy marynarki Maciej SKRZYPKOWSKI podoficer w 3. Flotylli Okrętów

 

Mateusz SZPYTMA - historyk, współtwórca Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej imienia Rodziny Ulmów w Markowej, Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej

 

 

Źródło: Telewizja Republika

Wczytuję ocenę...


Okiem Konserwatysty. Banery antyaborcyjne - felieton - Bawer Aondo - Akaa
Wczytuję komentarze...
Najnowsze