W sondażu pod progiem wyborczym znalazła się Nowoczesna – 4,1 proc. poparcia, Partia Razem – 1,9 proc. poparcia i partia Wolność Janusza Korwin-Mikkego – 1,5 proc. poparcia. Samo badanie przeprowadzono zaś w dniach 20-21 września 2018 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1006 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI.