Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Raport: Firmy nie chcą w pełni przejść na pracę zdalną po zakończeniu pandemii

mm 15:56 18 stycznia 2021
pixabay.com
Spośród firm stosujących choćby częściowo rozwiązania pracy zdalnej, żadna nie chce przejść w pełni na ten model po zakończeniu pandemii – wynika z badania przeprowadzonego przez EY Polska.

Niemal połowa respondentów (49 proc.) zadeklarowała, że jeszcze nie wie, jaki wymiar pracy zdalnej będzie stosować w swoich firmach. 15 proc. ankietowanych planuje utrzymanie pracy zdalnej przez dwa dni w tygodniu, natomiast w żadnym wymiarze tego modelu wykonywania obowiązków służbowych nie zamierza kontynuować 7 proc. badanych firm.

Jak zauważają eksperci EY, postanowienia firm dotyczące pracy zdalnej wywierają silny wpływ na decyzje biznesowe, takie jak stan zatrudnienia, wielkość powierzchni biurowej, ale też na efektywność pracowników, wydatki z tytułu BHP oraz dostosowanie do wymogów prawnych.

Jak oceniać efektywność

Problemem, który wiąże się z niechęcią firm do utrzymania pracy zdalnej, mogą być kwestie oceny efektywności pracowników. Aż 63 proc. respondentów ocenia efektywność zatrudnionych osób jako bardzo różną w zależności od działu bądź indywidualnych predyspozycji pracownika. Jedynie około 20 proc. ankietowanych firm opiera swoje oceny o faktyczne mierniki efektywności, czyli np. monitoring KPI i porównanie ich do wyników sprzed pandemii. W przypadku 40 proc. przedsiębiorstw oceny opierają się na opinii menedżerów lub pracowników. Aż 35 proc. firm nie monitoruje aktywnie efektywności pracowników w żaden sposób – twierdzą specjaliści z EY.

Zdaniem partnera w EY Polska dr Karola Raźniewskiego „praca poza biurem jest wciąż wyzwaniem nie tylko organizacyjnym i prawnym, ale także biznesowym”. Raźniewski zwraca uwagę, że firmy „mają problem z mierzeniem jej efektywności – nie robi tego co trzecia firma, a te, które się tego podejmują, najczęściej opierają się na opiniach kierowników, rzadziej – na konkretnych miernikach”.

Zatrudnienie bez zmian

Badanie wykazało, że trzy czwarte firm od wybuchu pandemii utrzymuje zatrudnienie na zbliżonym poziomie względem czasu sprzed kryzysu. Prawie jedna piąta badanych (19 proc.) zmniejszyła załogę, a nieliczna grupa 6 proc. firm zwiększyła zatrudnienie. Raport wskazuje, że w ciągu najbliższych sześciu miesięcy 30 proc. firm planuje zwiększenie zatrudnienia, a zmniejszenie jedynie 9 proc. ankietowanych.

Wynagrodzenia w 63 proc. firm badanych przez EY Polska pozostały na tym samym poziomie, co przed pandemią, a ponad jedna piąta firm (22 proc.) planuje przyznać bądź przyznała swoim pracownikom podwyżki. W 15 proc. firm wynagrodzenia zostały w związku z pandemią koronawirusa zmniejszone.

W ramach badania firma EY Polska przeprowadziła ankietę wśród 246 przedsiębiorstw zróżnicowanych pod względem działalności i wielkości, które aktualnie stosują pracę zdalną. Ponad połowa respondentów ma siedziby w Warszawie (54 proc.). 87 proc. to firmy zatrudniające ponad 200 pracowników.

Źródło: PAP

Wczytuję ocenę...


Okiem Konserwatysty. Banery antyaborcyjne - felieton - Bawer Aondo - Akaa
Wczytuję komentarze...
Najnowsze