Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

"Rozmiłowany w Bogu, człowieku, historii, naturze i sztuce". Papież Franciszek wspomina św. Jana Pawła II

JJ 18:15 18 maja 2020
Flickr
Papież Franciszek w specjalnym liście wspominał św. Jana Pawła II jako człowieka o „otwartym, kontemplacyjnym umyśle”. Ojciec Święty podkreślał rozmiłowanie papieża Polaka w Bogu i człowieku, ale także naturze, historii i sztuce.

W setną rocznicę urodzin papieża Polaka Franciszek wystosował list na uniwersytet Angelicum w Rzymie.

 

Ogłoszony przez Watykan list został wysłany w związku z poniedziałkową, zorganizowaną w internecie inauguracją działalności Instytutu Kultury Św. Jana Pawła II na Wydziale Filozofii Papieskiego dominikańskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza z Akwinu (Angelicum).

 

Ksiądz Karol Wojtyła studiował na tej uczelni w Wiecznym Mieście w latach 1946-1948 i otrzymał tam stopień doktora za pracę "Problem wiary u św. Jana od Krzyża". Jest ona przechowywana na uniwersytecie.

 

Zadaniem nowego Instytutu, jak zapowiedziano, będzie promowanie refleksji nad problemami współczesnego Kościoła i świata w odniesieniu do myśli i nauczania św. Jana Pawła II. Inicjatorami tej instytucji są polskie organizacje pozarządowe: Fundacja Świętego Mikołaja i Fundacja Futura – Iuventa.

 

W liście do rektora uczelni ojca Michała Palucha Franciszek podkreślił:

 

– W dniu, w którym upływa sto lat od urodzin Świętego Jana Pawła II, najznakomitszego z absolwentów tegoż Uniwersytetu, na Wydziale Filozofii Angelicum rozpoczyna działalność Instytut Kultury jego imienia.

 

Papież wyraził uznanie dla tej inicjatywy i przekazał pozdrowienie między innymi dla dwóch polskich fundacji, które wspierają nowy Instytut. Przypomniał, że jego głównym zadaniem ma być refleksja nad kulturą współczesną.

 

– W tym celu założyciele zamierzają oprzeć się na współpracy z najwybitniejszymi filozofami, teologami oraz ludźmi kultury w jej najszerszym rozumieniu. Sam zaś Święty Jan Paweł II jest dla owego dzieła zarówno inspiracją, jak i pierwszym i najważniejszym twórcą, z uwagi na bogate i wieloaspektowe dziedzictwo, jakie nam pozostawił, a wcześniej jeszcze na dany przezeń przykład otwartego i kontemplacyjnego umysłu, rozmiłowanego w Bogu i człowieku, w stworzeniu, historii oraz sztuce- dodał Franciszek.

 

Zauważył, że "różnorodne doświadczenia życiowe, obejmujące największe tragedie jego czasów oraz osobiste cierpienie, postrzegane w świetle Ducha Świętego" prowadziły św. Jana Pawła II do "wyjątkowo głębokiej refleksji nad człowiekiem i jego kulturowymi korzeniami jako nieodzownym punktem odniesienia dla głoszenia Ewangelii".

 

Przywołał słowa z pierwszej encykliki papieża Polaka "Redemptor hominis" z 1979 roku: "Zbliżamy się równocześnie do wszystkich kultur, światopoglądów, do wszystkich ludzi dobrej woli. Zbliżamy się z tą czcią i poszanowaniem, jakie od czasów apostolskich stanowiły o postawie misyjnej i misjonarskiej".

 

Franciszek wskazał, że przed ludźmi Kościoła stoi zadanie troski o "żywotność takiej postawy", jeśli - jak dodał - "pragniemy być Kościołem w drodze, Kościołem, któremu nie wystarczy pielęgnowanie i zarządzanie tym, co jest, ale który pragnie pozostać wierny swej misji".

 

Wyraził przekonanie, że prace nowego Instytutu będą prowadzone w duchu "odwagi prawdy, wolności ducha i intelektualnej uczciwości".

Źródło: PAP

Wczytuję ocenę...


Okiem Konserwatysty. Banery antyaborcyjne - felieton - Bawer Aondo - Akaa
Wczytuję komentarze...
Najnowsze