Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

prof. Szyszko: Polska podejmuje praktyczne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i polityki klimatycznej

kos 20:25 16 listopada 2017
prof. Jan Szyszko, minister środowiska Telewizja Republika
– Tylko wspólne, solidarne działanie jest gwarantem przejścia na ścieżkę niskoemisyjnego i odpornego na zmiany klimatu rozwoju, dla dobra przyszłych pokoleń i stanu środowiska naturalnego – powiedział prof. Jan Szyszko, minister środowiska, podczas obrad segmentu wysokiego szczebla szczytu klimatycznego ONZ (COP23).

Minister środowiska podkreślił, że zmiany klimatu stanowią jedno z najpoważniejszych globalnych wyzwań, przed którymi obecnie stoi społeczność międzynarodowa.

– Sprostanie temu wyzwaniu wymaga zbiorowego wysiłku i zaangażowania wszystkich państw – powiedział.

– Polska uznaje Porozumienie paryskie za jedną z najważniejszych umów naszych czasów. Jest to narzędzie pozwalające na wdrażanie Celów Zrównoważonego Rozwoju, a jednocześnie na zatrzymanie tempa wzrostu koncentracji CO2 w sposób najbardziej efektywny i najtańszy – dodał.

Prof. Jan Szyszko zwrócił również uwagę, że realizując skutecznie postanowienia Porozumienia paryskiego należy pamiętać o dwóch kwestiach – o pochłanianiu i redukcji.

– Szkodliwe skutki wzrostu koncentracji CO2 przekładają się na najistotniejsze problemy świata, takie jak brak wody i wynikające z tego migracje, zanik różnorodności biologicznej, wymieranie gatunków oraz pogorszenie jakości powietrza. Jest zatem naszym obowiązkiem, by jak najszybciej i jak najtaniej, i jednocześnie z pełnym z uwzględnieniem wymiaru społecznego zredukować koncentrację CO2 w atmosferze –  zaznaczył.

Minister środowiska przypomniał, że główne cele i wartości Porozumienia paryskiego to wspólna odpowiedzialność, oparta na suwerennych wkładach państw, uwzględniających ich zróżnicowane uwarunkowania, potrzeby i potencjały. To także poszanowanie dla narodowych odrębności, a także wzajemne zrozumienie i współpraca między wszystkimi zainteresowanymi stronami.

– Polska od wielu lat intensywnie podejmuje praktyczne działania na rzecz implementacji zrównoważonego rozwoju i polityki klimatycznej. W Katowicach Porozumienie paryskie musi stać się żywą strukturą realizującą swoje cele poprzez pakiet implementacyjny –  powiedział.

– Chcemy, by w Katowicach Dialog Wspomagający – Dialog Talanoa – bo tego określenia chcemy nadal używać, odzwierciedlał w najlepszy możliwy sposób zróżnicowane poglądy i oczekiwania Stron oraz korzystał z dorobku COP23 – dodał.

Segment wysokiego szczebla COP23 w Bonn

Obrady segmentu wysokiego szczebla (high level segment) to kluczowy element konferencji klimatycznych COP. Biorą w nich udział ministrowie ds. środowiska i klimatu z blisko 200 państw świata. Obecnie, podczas szczytu COP23 w Bonn, będą oni pracowali nad zasadami wdrażania Porozumienia paryskiego. Mają one być ostatecznie przyjęte w Katowicach podczas COP24.

 

Źródło: Telewizja Republika

Wczytuję ocenę...


W PUNKT - Ardanowski: Żywności w Polsce nie zabraknie! Rozpłochowski: Opozycja straszy śmiercią
Wczytuję komentarze...
W PUNKT - Ardanowski: Żywności w Polsce nie zabraknie! Rozpłochowski: Opozycja straszy śmiercią
Najnowsze