Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Problemy gminy Smołdzino w cieniu spotkania Kopacz-Biedroń. Rząd dotrzyma obietnicy pomocy?

Michał Kania 10:50 17 lipca 2015
wikipedia/domena publiczna; wikipedia/Przemek Jahr/CC BY-SA 2.0
Na marginesie spotkania premier Ewy Kopacz z prezydentem Słupska Robertem Biedroniem dyskutowano także o pomocy dla jednej z najbiedniejszych polskich gmin. Wójt gminy Smołdzino otrzymał obietnice pomocy od rządu, jednak prace nad odpowiednim programem wciąż trwają i wygląda na to, że nadal są na etapie wstępnym, a Kancelaria Premiera nie komentuje sprawy.

27 czerwca w błysku fleszy i z udziałem największych ogólnopolskich mediów premier Ewa Kopacz wystąpiła na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Słupska Robertem Biedroniem. Zadeklarowała pomoc w naprawianiu katastrofalnej sytuacji finansowej miasta i obiecała dalsze rozmowy.

W tym samym czasie Ewa Kopacz spotkała się także z samorządowcami z powiatu słupskiego. Podczas rozmów premier rządu poznała sytuację gminy Smołdzino, która jest uznawana za jedną z najbiedniejszych w Polsce.

– Widzę zapał tych ludzi i chęci do zmian. Potraktowanie ich z obojętnością byłoby grzechem – mówiła wówczas Kopacz i zaprosiła wójta gminy na spotkanie do Warszawy.

Problemy Smołdzina

O tym drugim spotkaniu, dotyczącym gminy Smołdzino media co prawda informowały, ale jakby na boku, gdzieś w tle wspólnej konferencji Ewy Kopacz i Roberta Biedronia oraz głośnych problemów Słupska.

Z naszych informacji wynika, że wójt gminy Arkadiusz Walach dwukrotnie był na spotkaniach w Kancelarii Premiera, by przedstawić problemy Smołdzina. W obecności m.in. wiceministra infrastruktury, wiceminister finansów oraz asystenta politycznego Prezesa Rady Ministrów Łukasza Zaręby otrzymał deklarację wsparcia. Sama premier Kopacz miała wyraźnie przejąć się sytuacją gminy i w ciepłych słowach zadeklarować pomoc rządu.

Walach przyszedł na spotkanie z dokumentem, w którym opracowano wszystkie problemy gminy. Jest to pięć punktów, które dotyczą: rekompensaty dla gminy Smołdzino z tytułu położenia na 65% jej terenu obszarów chronionych (Słowiński Park Narodowy); konieczności realizacji budżetu uchwalonego przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku; konieczności zwrotu podatku VAT do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 677.289,00 zł; pomocy państwa w realizacji inwestycji na terenie gminy oraz braku realizacji przez Słowiński Park Narodowy zapisów zawartych w Porozumieniu z 2003 roku.

Jednakże skutkiem spotkania w kancelarii nie było podpisanie choćby jednego dokumentu, który nadałby sprawie oficjalną formę. Jak udało nam się dowiedzieć, nie ustalono nawet, w jaki sposób zająć się problemami gminy Smołdzino.

„Trwa robocza analiza”

Z ramienia KPRM w stałym kontakcie z wójtem Walachem jest asystent polityczny Prezesa Rady Ministrów Łukasz Zaręba. Wedle naszych informacji, a pośrednio pochodzących właśnie od Zaręby, obecnie „sprawdzane są warianty pomocy”.

O sprawę na Twitterze zapytał były przewodniczący Parlamentu Studentów RP Piotr Müller, pochodzący z rejonu Słupska. Łukasz Zaręba odpowiedział jedynie, że trwa robocza analiza zakresu problemów i prawnych możliwości ich rozwiązania przy udziale gminy.

W dyskusję włączyło się dwóch innych dziennikarzy, Mateusz Sienkiewicz ze słupskiej redakcji Radia Koszalin oraz Przemysław Woś z Radia Gdańsk. Pierwszy wyraził zdziwienie, że pomimo iż o problemie wiadomo od wielu, nadal trwa jego analiza. Drugi natomiast przypomniał, że gmina już kiedyś otrzymała 5 mln złotych pomocy, ale następnie uchylono odpowiednią ustawę i temat umarł.

Łukasz Zaręba jednak nie kontynuował dyskusji. Jego aktywność ograniczyła się do przekazania komunikatu o tym, że „trwa robocza analiza”.

 

 

Prace w ministerstwach

W sprawę problemów gminy Smołdzino zaangażowany jest także senator Platformy Obywatelskiej Kazimierz Klejna. Na swojej stronie internetowej pod koniec czerwca informował, że spotkał się ministrem środowiska Maciejem Grabowskim. Rozmowa miała dotyczyć właśnie gminy Smołdzino w związku z problemami finansowymi wynikającymi z funkcjonowania na jej terenie Słowińskiego Parku Narodowego. Senator miał otrzymać zapewnienie, że ministerstwo wspólnie z władzami gminy wdroży wkrótce program rozwiązujący tę kwestię.

W tej samej sprawie senator Klejna miał spotkać się też z wiceminister finansów Hanną Majszczyk. Pani minister również miała zadeklarować wsparcie dla inicjatywy pomocy gminie Smołdzino.

– Ostatnie rozmowy w ministerstwie środowiska dotyczyły potrzeby wypełniania zobowiązań ministra środowiska wynikających z porozumienia z 2003 roku. Niestety porozumienie, w wielu punktach nie zostało realizowane przez ministrów poprzednich rządów – mówi nam senator Klejna.

Senator informuje też, że w ministerstwie środowiska przygotowywany jest specjalny program wsparcia dla inwestycji ekologicznych w gminie Smołdzino. Inwestycje te mają otrzymać dodatkowe wsparcie z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. – Minister zadeklarował, że zostanie zmieniony status rybaków, łowiących na jeziorach Łebsko i Gardno tak, aby mogli korzystać funduszy rybackich, odblokowane zostały także inwestycje związane związane z budową ścieżek rowerowych wiodących przez tereny gmin Smołdzino i Główczyce – mówi nam Klejna.

– Aktualnie trwają rozmowy dotyczące szczegółowego zakresu pomocy dla gminy Smołdzino oraz kwestii związanych z jej finansowaniem. Minister Środowiska przygotowuje działania zmierzające do wsparcia gminy w następujących obszarach: budowy kanalizacji dla znacznej części gminy; termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (obniżenia kosztów ich utrzymania) oraz likwidacji źródeł azbestu (wymiana dachów budynków mieszkalnych – ochrona zdrowia mieszkańców) – informuje nas z kolei Aleksandra Majchrzak z biura prasowego ministerstwa środowiska.

Uzupełnia, że dodatkowo Słowiński Park Narodowy prowadzi działania bezpośrednio i pośrednio wspierające gminę Smołdzino, m.in. systematycznie podnosi atrakcyjność turystyczną gminy inwestując w infrastrukturę turystyczną.

Senator Kazimierz Klejna, mówiąc nam o szczegółach spotkania z wiceminister finansów, stwierdza, że gmina Smołdzino zwróciła się z prośbą o zwiększenie subwencji oświatowej z rezerwy budżetu państwa przeznaczonej na ten cel. Zapewnia, że gmina otrzyma obiecane dodatkowe środki. – Jeżeli gmina Smołdzino przygotuje program naprawczy i z tego programu będzie wynikła konieczność otrzymania wsparcia, a program będzie zaakceptowany przez ministra, to otrzyma pożyczkę ze specjalnego funduszu – podkreśla.

W resorcie finansów także zaznaczono, że gmina Smołdzino przygotowuje program naprawczy i zamierza wystąpić o pożyczkę z budżetu państwa. Ministerstwo zapewnia, że jeżeli wpłynie wniosek w tej sprawie, zostanie on rozpatrzony  zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Obecnie problemami gminy Smołdzino zajmują się urzędnicy w dwóch ministerstwach, jednak prace wciąż są na etapie przygotowawczym. Wygląda też na to, że ze strony Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nie odbywa się ściśle określona koordynacja tych działań, a każdy organ zajmuje się sprawą niejako na własną rękę.

Szereg pytań wysłaliśmy także do Kancelarii Premiera i rzecznika rządu Cezarego Tomczyka, jednak pomimo przypomnienia, wciąż nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Wójt gminy ma jednak nadzieję, że otrzyma pomoc ze strony rządu, nawet pomimo tego, że nie jest to tak atrakcyjny temat, jak pomoc dla Słupska rządzonego przez medialnego Roberta Biedronia. 

 

Źródło: telewizjarepublika.pl

Wczytuję ocenę...


Okiem Konserwatysty. Banery antyaborcyjne - felieton - Bawer Aondo - Akaa
Wczytuję komentarze...
Najnowsze