Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Prezydent zabrał głos w sprawie pomocy "frankowiczom"

kos 10:45 26 marca 2017
prezydent Andrzej DudaFOT. ANDRZEJ HRECHOROWICZ/ KPRP
Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP przyjęli 25 marca 2017 r. delegację protestujących kredytobiorców posiadających kredyty powiązane z walutami obcymi. Złożyli oni petycję do Andrzeja Dudy, Prezydenta RP. Zwracają się z wnioskiem o wycofanie prezydenckiego projektu ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki z Sejmu RP.


    Kancelaria Prezydenta RP deklaruje pełne zaangażowanie, w tym także gotowość do dyskusji i rozpatrywania ewentualnych koniecznych poprawek do projektu „ustawy spreadowej”. Prezydent RP jest przekonany, że ustawa ta będzie przyjęta przez Parlament i wejdzie w życie przed rocznicą jej złożenia, to jest do końca lipca 2017 r. Możliwe jest skrócenie tego okresu.
    Równolegle Prezydent RP (a także KPRP wykonując Jego polecenia) monitoruje działania Komitetu Stabilności Finansowej wdrażającego rekomendacje zmierzające do skłonienia banków do oferowania kredytobiorcom korzystnych ofert „odwalutowania” tych kredytów, co likwidowałoby ryzyko kursu walutowego. Służyło temu niedawne spotkanie Pana Prezydenta z Prezesem NBP prof. Adamem Glapińskim. Kancelaria przekazała również na piśmie wszystkim organom skupionym w KSF zapytania odnośnie uchwały KSF ustanawiającej rekomendacje. Prowadzona jest także robocza współpraca Kancelarii (spotkania, rozmowy) z NBP, KNF, MF i BFG. W ciągu kilku najbliższych tygodni planowana jest wspólna konferencja KPRP i NBP określająca „mapę drogową” – plan wszystkich działań, jakie instytucje publiczne zamierzają podjąć w obszarze systemowego problemu kredytów powiązanych z walutami obcymi wraz z podaniem terminów wdrożeń.
    Trwają także prace analityczne i prawne w Kancelarii Prezydenta RP zmierzające do przygotowania nowych narzędzi prawnych, jakie Prezydent RP zgłosi w ramach rozwiązywania tego kryzysu. Ich szczegóły zostaną zaprezentowane podczas ww. konferencji lub odrębnie.
     Prezydent RP cały czas opowiada się za całościowym i korzystnym dla kredytobiorców rozwiązaniem systemowych problemów, jakie wywołują kredyty indeksowane i denominowane w walutach obcych (przede wszystkim we franku szwajcarskim) oraz podejmuje aktywne działania w tym obszarze. Prezydent ma nadzieję, że zgłoszona przez Niego tzw. ustawa spreadowa, a także działania Komitetu Stabilności Finansowej i odpowiednie reakcje banków spowodują istotny postęp i rozwiązanie kryzysu przy zachowaniu stabilności systemu finansowego. Prezydent nie wyklucza zgłaszania kolejnych inicjatyw legislacyjnych w tym obszarze.

Źródło: prezydent.pl

Wczytuję ocenę...


Okiem Konserwatysty. Banery antyaborcyjne - felieton - Bawer Aondo - Akaa
Wczytuję komentarze...
Najnowsze