Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Polska wzywa do podjęcia wspólnych działań w całej Europie w celu budowania przejrzystości...

M.N. 16:55 22 stycznia 2020
zrzut ekranu \ YouTube
Polska wzywa do podjęcia wspólnych działań w całej Europie w celu budowania przejrzystości i wprowadzenia solidarności w zwalczaniu uchylania się od płacenia podatków. Zgodnie z wynikami raportu „Niesprawiedliwość podatkowa w Unii Europejskiej. W kierunku większej solidarności w walce z unikaniem opodatkowania”, Polska traci rocznie 600 mln euro.

22 stycznia 2020 r., Davos – Szwajcaria – Polski Instytut Ekonomiczny i Bank Gospodarstwa Krajowego zaprezentowali dziś raport "Niesprawiedliwość podatkowa w Unii Europejskiej" podczas konferencji "Jak uniknąć wyścigu na samo dno", która odbyła się w Domu Polskim w Davos. W dyskusji wzięli udział:
• Mateusz Morawiecki, Premier RP
• José Ángel Gurría, sekretarz generalny OECD
• Bruno Le Maire, Minister Gospodarki i Finansów, Francja
W raporcie przeanalizowano straty w poborze podatku w europejskim systemie podatkowym w odniesieniu do PIT, CIT i VAT. Opracowanie to ma na celu określenie mechanizmów stojących za procesem międzynarodowego uchylania się od płacenia podatków oraz obliczenie całkowitych strat poniesionych przez państwa członkowskie UE w wyniku tego zjawiska.
Unijne raje podatkowe
Z powodu unikania i uchylania się od opodatkowania oraz oszustw podatkowych kraje członkowskie UE tracą rocznie około 170 mld euro. Ponadto niektóre państwa członkowskie UE – zwłaszcza Holandia, Irlandia, Belgia, Luksemburg, Malta i Cypr – stosują nieuczciwe praktyki w celu sztucznego przenoszenia zysków korporacji międzynarodowych. Kraje te powinny być nazywane rajami podatkowymi UE. Łączne saldo wynikające ze stosowania nieuczciwych praktyk 16 mld euro. Udział korzyści wynikających ze stosowania praktyk unikania opodatkowania w podatku CIT waha się od 16% w Belgii i 30% w Holandii, 54% w Luksemburgu i 65% w Irlandii, do aż 88% na Malcie. Oznacza to, że znaczna część dochodów publicznych w tych krajach jest podnoszona na niekorzyść dochodów publicznych w innych państwach członkowskich UE. Największe straty odnotowano w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech.
- Analizując dane dotyczące unikania podatków w Europie, można dojść do smutnego wniosku, że solidarność jest tylko deklaratywną wartością w Unii Europejskiej. Straty wynikające z wykorzystywania międzynarodowych transakcji do oszustw podatkowych oraz unikania płacenia podatków zmniejszają dochody państw członkowskich UE o około 170 mld EUR rocznie. Unia powinna podjąć zintegrowane działania na rzecz uszczelnienia systemu podatkowego, co mogłoby stać się dodatkowym źródłem finansowania dla nowego budżetu, konstruowanego już bez ważnego płatnika w postaci Wielkiej Brytanii. Te środki mogłyby również zasilić budżet Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej lub Green Deal - podkreśla Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
Proponowane działania

W raporcie proponowanych jest 5 konkretnych działań, które powinny być przedmiotem debaty publicznej, w tym upoważnienie Komisji Europejskiej do nakładania sankcji na kraje (w tym państwa członkowskie UE), które zostały zaklasyfikowane jako raje podatkowe, a także nałożenie na korporacje międzynarodowe obowiązku regularnego ujawniania informacji na temat ich strategii podatkowych w ujednoliconym formacie, mających zastosowanie do wszystkich państw członkowskich UE.


Pełna wersja sprawozdania:

pie.net.pl
Źródło: pie.net.pl

Wczytuję ocenę...


Okiem Konserwatysty. Banery antyaborcyjne - felieton - Bawer Aondo - Akaa
Wczytuję komentarze...
Najnowsze