Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Podsumowanie kampanii jesiennej operacji "Trwała Odporność"

JK 10:17 31 grudnia 2020
terytorialsi.wp.mil.pl
Pandemia Covid-19 wywołana wirusem SARS-CoV-2 utrzymuje się w Polsce od marca 2020 roku. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej niemalże od momentu wykrycia pierwszego przypadku zachorowania (już od 6 marca – w dwa dni po wykryciu pierwszego przypadku zakażenia w Polsce) zaangażowani są w działania ograniczające jego transmisję. Początkowo działania te nosiły miano operacji „Odporna Wiosna”, jednak w związku ze zmianą charakteru podejmowanych przez żołnierzy działań, w czerwcu br. „Odporna Wiosna” przekształcona została w „Trwałą Odporność”.

Cel operacji „Trwałą Odporność” skupiony został się na pięciu rodzajach działań: zapobieganie, identyfikowanie, izolowanie, wspieranie oraz przywracanie. W odróżnieniu od prowadzonej na dużą skalę operacji „Odporna Wiosna”’ – „Trwała Odporność” skupiona została głównie na gaszeniu ognisk koronawirusa a działania ukierunkowane zostały na wsparcie opieki medycznej, służb sanitarnych, samorządów, wojewodów w taki sposób by panować nad transmisją wirusa.

Na mocy decyzji ministra obrony narodowej do wsparcia działań WOT przydzieleni zostali podchorążowie Akademii Wojskowych, zaś do działań wymagających specjalistycznego wyposażenia delegowani są wojskowi chemicy oraz personel szpitali polowych podległych Dowództwu Generalnemu RSZ wsparcia udzielają ponadto żandarmi oraz żołnierze Inspektoratu Wsparcia SZ.

Obszary działań WOT w ramach operacji „Trwała Odporność”

W realizowaną, w okresie od listopada do grudnia 2020 r. jesienną kampanię operacji „Trwała Odporność”, wg stanu na dzień 14 grudnia 2020 r. średnio-dziennie zaangażowanych w działania było ponad 5,6 tys. żołnierzy, z czego 3.130 to żołnierze-ochotnicy oraz podchorążowie Akademii Wojskowych. Wsparcie Wojsk Obrony Terytorialnej i jego obecność w przestrzeni społecznej, staje się zatem oczywistym i naturalnym zjawiskiem.

Wojska Obrony Terytorialnej dzięki swojemu zaangażowaniu spowalniały transmisję Sars-CoV-2 oraz zwiększały obszar opieki zdrowotnej poprzez wsparcie bezpośrednie jednostek organizacyjnych publicznej Służby Zdrowia, służb sanitarnych, Policji oraz jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto WOT stale utrzymywały gotowość do wsparcia PSP i samorządów w obszarze działań kryzysowych o charakterze niemilitarnym.

Wsparcie szpitali i innych placówek medycznych

Podobnie jak w przypadku „Odpornej wiosny”, jednym z głównych obszarów operacji „Trwała Odporność” było wsparcie systemu opieki zdrowotnej. W analizowanym okresie, polski system ochrony zdrowia przechodzi jedną z najtrudniejszych prób, dlatego do wsparcia 751 placówek medycznych zaangażowano żołnierzy WOT. Średnio każdego dnia gotowych do działania było 3,8 tys. żołnierzy.

Najwięcej, bo aż 122 placówki wspierała 12 Wielkopolska Brygada OT, 108 placówek wspierała 13 Śląska Brygada OT, zaś 110 obiektów – 6 Mazowiecka BOT. Niemalże w każdym z rejonów odpowiedzialności wzrosło wsparcie opieki medycznej (znacząco w 6 i 12 Brygadzie OT).

Najważniejsze zadania, jakie zostały zrealizowane, to: pobieranie wymazów, wsparcie działania systemu rezerwacyjnego łóżek szpitalnych ELC, odbiór butli tlenowych w ramach tworzenia „obwodów tlenowych”, dystrybucja butli tlenowych nie będących na wyposażeniu SZ RP, wsparcie Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (HDK).

Jednym z głównych obszarów wsparcia realizowanym na korzyść służb sanitarnych było pobieranie wymazów. 481  zespołów wymazowych pobrało łącznie 372.682 wymazów, większość z nich, bo aż 271.126 (73%) pobrano w domach osób przebywających na kwarantannie, 62.392 wymazów (17%) pobrały zespoły WOT w ramach organizowanych każdego dnia punktów „Test&Go”, czyli mobilnych punktów pobierania wymazów, 39.164 wymazów (10%) pobrano od pensjonariuszy i personelu Domów Pomocy Społecznej.

Wsparcie opieki medycznej przez żołnierzy OT, to również wsparcie działania systemu ewidencji łóżek szpitalnych (ELC). Łącznie 371 szpitali współpracowało w zakresie baz danych ELC w całym kraju.

Z początkiem listopada WOT rozpoczęły działalność związaną z transportem butli z tlenem. Zdobyte kompetencje żołnierzy OT z przewozu materiałów niebezpiecznych oraz uzyskane uprawnienia umożliwiły zaangażowanie żołnierzy w tego rodzaju zadania. Kierowcy oddelegowani do przewozu butli tlenowych, łącznie przetransportowali 3.248 butli tlenowych nie będących na wyposażeniu SZ RP oraz odebrali 634 butle w ramach tworzenia „obwodów tlenowych”.

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej w czasie pandemii wspierają służby medyczne na wielu płaszczyznach. Najbardziej widoczni są w szpitalach i przychodniach, gdzie między innymi mierzą temperaturę. Jednak, aby cały system opieki w czasach pandemii mógł sprawnie funkcjonować, potrzebny jest ogrom pracy administracyjno-biurowej. Żołnierze OT, również i w tym zakresie, wspierali szpitale i inne placówki medyczne.

W ramach „Trwałej Odporności” żołnierze OT i podchorążowie licznie odpowiadali na apele regionalnych centrów krwiodawstwa. Tylko w listopadzie i grudniu br. żołnierze oddal 1.883 donacji krwi, co  stanowi 765,83 litra krwi. Zapotrzebowanie na krew i jej składniki nigdy nie spada. Zwłaszcza w czasie pandemii – w związku z dyskwalifikacją określonej liczby dawców – krew jest jeszcze bardziej potrzebna.

Źródło: terytorialsi.wp.mil.pl

Wczytuję ocenę...


Okiem Konserwatysty. Banery antyaborcyjne - felieton - Bawer Aondo - Akaa
Wczytuję komentarze...
Najnowsze