Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Piękne słowa abp Jędraszewskiego z Włoch: Chrześcijanie budują nowy wspaniały świat przez cywilizację miłości

sm 8:24 13 września 2019
fot. Archidiecezja Krakowska
- Chrześcijanin jest zatem nowym człowiekiem w Chrystusie. Na wzór św. Pawła powinien on dążyć do tego, aby w szczerości i prawości swego serca mógł kiedyś powiedzieć o sobie: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus”- mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas Mszy św. odprawionej w kościele opackim św. Szczepana w Isola della Scala. W miejscowowści San Giovanni Lupatoto poświęcił miejsce, w którym zostanie umieszczona kopia krzyża z Cortina d’Ampezzo, upamiętniająca Jana Pawła II.

Na początku homilii arcybiskup nawiązał do słów św. Pawła z Listu do Kolosan: „Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu”. Wskazał na niezwykły paradoks: chrześcijanin to człowiek, który zarazem powstał z martwych i umarł, a jego życie jest ukryte w Bogu. Metropolita stwierdził, że zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego obmycie w wodzie chrzcielnej to symbol pogrzebania katechumena w śmierci Chrystusa, z której powstaje z Nim jako nowe stworzenie. Każdy ochrzczony zostaje zobowiązany do bycia prawdziwą światłością dla świata. Chrystus mówił o tym podczas Kazania na Górze, zaznaczając „Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”.

Św. Paweł w Liście do Kolosan nakazuje, by zadać śmierć wszystkiemu co przyziemne i zwlec z siebie dawnego człowieka, stając się nowym człowiekiem w Chrystusie. Metropolita stwierdził, że chrześcijanie żyją błogosławieństwami, o których mówił Jezus, a ich nadzieja wynika z wiary w Jego słowa, że kiedyś będą się cieszyć uczestnictwem w Królestwie Bożym. – Tą ukrytą przed innymi nadzieją swych serc budują oni nowy, wspaniały świat – to, co Sobór Watykański II w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes” określił mianem świata „bardziej ludzkiego” (por. GS, 40), a co św. Paweł VI nazwał cywilizacją miłości – zaznaczył arcybiskup.

Zauważył, że naukę o cywilizacji miłości rozwinął św. Jan Paweł II. Przywołał fragmenty jego encykliki „Redemptor hominis”, w której papież stwierdzał, że człowiek zgodnie z wolą Boga ma czynić sobie ziemię poddaną, a jego szczególna „królewskość” wynika z powołania do uczestnictwa w królewskiej misji Chrystusa. – Istotny sens tej «królewskości», tego «panowania» człowieka w świecie widzialnym, zadanym mu przez samego Stwórcę, leży w pierwszeństwie etyki przed techniką, leży w prymacie osoby w stosunku do rzeczy, leży w pierwszeństwie ducha wobec materii – pisał Ojciec Święty. Arcybiskup wskazał, że w encyklice „Dives in misericordia” Jan Paweł II dodał kolejne kryterium: pierwszeństwo miłosierdzia wobec sprawiedliwości.

– Świętując dzisiaj radosną „Fiera del Riso”, podczas tej Eucharystii prośmy z ufnością Pana Boga, aby właśnie to szczególne święto stało się dla wszystkich przejawem cywilizacji miłości – aby przede wszystkim liczyła się godność każdej osoby ludzkiej, a wraz z nią: wielkość ludzkiego ducha, wartości etyczne i moralne oraz miłosierdzie wobec innych ludzi – miłosierdzie, które jest gwarancją tego, że i my kiedyś miłosierdzia Bożego dostąpimy – zakończył metropolita.

Podczas swego pobytu we Włoszech metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski 11 września odwiedził kościół San Fermo oraz Katedrę Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Weronie. Na zaproszenie burmistrza San Giovanni Lupatoto wziął udział w posiedzeniu Rady Miasta i poświęcił miejsce, w którym zostanie umieszczona kopia krzyża z Cortina d’Ampezzo, upamiętniająca Jana Pawła II. Wieczorem arcybiskup przewodniczył Mszy św. koncelebrowanej w kościele św. Szczepana w Isola della Scala, który w tym roku świętuje 400-lecie powstania. Eucharystia rozpoczęła tzw. „Targi Ryżu” – „Fiera del Riso”.

„Fiera del Riso” to tradycyjne targi ryżu, które od 1967 roku odbywają się w Isola della Scala. Podczas ich trwania promuje się lokalny ryż, Vialone Nano. Jest to jedno z największych wydarzeń gastronomicznych we Włoszech. Ryż jest uprawiany w Isola della Scala od XVII wieku.

HOMILIA

Justyna Tyrka | Archidiecezja Krakowska

Źródło: Archidiecezja Krakowska

Wczytuję ocenę...


Andrzej Duda zmienia Konstytucję -zakaz adopcji dzieci przez pary jednopłciowe
Wczytuję komentarze...
Najnowsze