Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Papież: Przemoc wobec kobiety to zbrodnia, która niszczy piękno, jakie Bóg chciał dać światu

K.B. 13:57 9 stycznia 2020
Papież Franciszek ostrzegł w czwartek, że wzrost napięcia między Iranem i USA stanowi ryzyko wystawienia na ciężką próbę procesu odbudowy Iraku i ryzyko konfliktu na szerszą skalę. Do wszystkich stron apelował o samokontrolę i poszanowanie prawa międzynarodowego.

Zwracając się do przedstawicieli korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej podczas tradycyjnego spotkania noworocznego papież powiedział, że szczególnie niepokojące są sygnały, które docierają z całego Bliskiego Wschodu w następstwie wzrostu napięcia pomiędzy Iranem i Stanami Zjednoczonymi. Stanowią one ryzyko wystawienia na ciężką próbę powolnego procesu odbudowy Iraku, jak też ryzyko tworzenia podstaw do konfliktu na szerszą skalę, któremu wszyscy chcielibyśmy zapobiec - dodał. Ponawiam zatem mój apel, aby wszystkie zainteresowane strony zaniechały eskalacji napięcia i podtrzymywały zapaloną pochodnię dialogu i samokontroli, z pełnym poszanowaniem prawodawstwa międzynarodowego - mówił Franciszek.

Wyraził uznanie dla młodych ludzi, którzy podjęli starania, by - jak stwierdził - uwrażliwić przywódców politycznych na kwestię zmian klimatycznych. Troska o nasz wspólny dom musi być troską wszystkich, a nie przedmiotem konfrontacji ideologicznej między różnymi wizjami rzeczywistości, a tym bardziej nie między pokoleniami - ocenił papież. Położył nacisk na to, że nie można troski o Ziemię lekceważyć ani sprowadzać do problematyki elitarnej. Apelował o zjednoczenie całej rodziny ludzkiej w poszukiwaniu zrównoważonego i integralnego rozwoju. Reakcję świata polityki międzynarodowej na potrzebę "nawrócenia ekologicznego" Franciszek uznał za nadal bardzo słabą i niepokojącą.

Papież zwrócił uwagę, że zasłona milczenia grozi ukrywaniem wojny, która w ciągu minionej dekady spustoszyła Syrię. Szczególnie pilne jest znalezienie odpowiednich i dalekowzrocznych rozwiązań, które pozwoliłyby drogiemu narodowi syryjskiemu, wyczerpanemu wojną, odnaleźć pokój i podjąć odbudowę kraju - dodał.

Przypomniał, że Jemen przeżywa jeden z najpoważniejszych kryzysów humanitarnych w dziejach najnowszych w atmosferze ogólnej obojętności wspólnoty międzynarodowej.

Podsumowując miniony rok Franciszek odnotował działania na rzecz zwalczania pedofilii. Niestety dobrze wiemy - zaznaczył - że niemało dorosłych, w tym różnych duchownych, było odpowiedzialnych za bardzo poważne przestępstwa przeciwko godności osób młodych, dzieci i małoletnich, naruszające ich niewinność i intymność. Są to przestępstwa, które obrażają Boga, powodują u ofiar urazy fizyczne, psychiczne i duchowe oraz szkodzą życiu całych wspólnot - powiedział.

Papież przywołał swe spotkanie z episkopatami z całego świata i podkreślił: "Stolica Apostolska ponawia swoje wysiłki, by zostały naświetlone popełnione nadużycia i zapewniona ochrona małoletnich poprzez szeroki zakres norm umożliwiających rozpatrywanie tych spraw w kontekście prawa kanonicznego i poprzez współpracę z władzami cywilnymi na szczeblu lokalnym i międzynarodowym".

"W obliczu tak poważnych krzywd jeszcze bardziej pilne jest to, aby dorośli nie rezygnowali z przynależnego im zadania wychowawczego, a raczej podejmowali to działanie z większą gorliwością, aby doprowadzić młodych do dojrzałości duchowej, ludzkiej i społecznej" - oświadczył Franciszek.

Wskazał na konieczność poszanowania i umacniania podstawowego prawa rodziny do wychowania oraz prawa Kościołów i grup społecznych do wspierania rodzin i współpracy z rodzinami w wychowaniu dzieci.

Mówiąc o zjawisku migracji z wybrzeży Libii podkreślił, że wiele osób pada ofiarami wyzysku i handlu ludźmi, a także prawdziwych mafii, które przetrzymują je w nieludzkich i poniżających warunkach i narażają na tortury, przemoc seksualną, szantaż. Z bólem wciąż obserwujemy, że Morze Śródziemne pozostaje wielkim cmentarzem. Dlatego jest coraz pilniejsze, by wszystkie państwa wzięły na siebie odpowiedzialność za znalezienie trwałych rozwiązań - oświadczył Franciszek.

 

Papież mówił też, że od początku Stolica Apostolska z zainteresowaniem przygląda się procesowi integracji europejskiej pragnąc podkreślić - jak wyjaśnił - ideę konstrukcji integrującej, ożywianej duchem uczestnictwa i solidarności, zdolnej do uczynienia z Europy wzoru gościnności i sprawiedliwości społecznej, pod znakiem tych wspólnych wartości, które leżą u jej podstaw.

Nawiązując do swej wizyty w Japonii, w trakcie której odwiedził Hiroszimę i Nagasaki Franciszek powiedział, że użycie broni nuklearnej jest niemoralne, jest zbrodnią nie tylko przeciwko człowiekowi i jego godności, ale także przeciwko wszelkiej szansie na przyszłość w naszym wspólnym domu”. Wyraził przekonanie, że „świat bez broni nuklearnej jest możliwy i konieczny.

Zapewnił o swej bliskości i modlitwie naród Australii, zmagający się z katastrofalnymi pożarami. Papież odnotował na zakończenie 25. rocznicę IV Światowej Konferencji w sprawie Kobiet, która odbyła się w Pekinie w 1995 roku. Życzę, by na całym świecie coraz bardziej była uznawana cenna rola kobiet w społeczeństwie i by ustały wszelkie formy niesprawiedliwości, nierówne traktowanie i akty przemocy wobec nich. Każda przemoc zadana kobiecie jest zbezczeszczeniem Boga zrodzonego z niewiasty - podkreślił. Franciszek mówił, że stosowanie przemocy wobec kobiety lub wykorzystywanie jej nie jest zwykłym przestępstwem, ale zbrodnią, która niszczy harmonię, poezję i piękno, jakie Bóg chciał dać światu.

Źródło: dziennik.pl, media

Wczytuję ocenę...


RAFAŁ ZIEMKIEWICZ PYTA WPROST: CO Z TYMI WYBORAMI I DLACZEGO POLSKI INTERNET STAŁ SIĘ ŚCIEKIEM?
Wczytuję komentarze...
Najnowsze