Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Ordo Iuris broni praw dzieci. Coraz więcej kontrowersji wokół adopcji i surogacji

DW 11:22 1 grudnia 2020
Ordo Iuris broni praw dziecipexels.com
Surogacja i adopcja dzieci przez pary czy konkubinaty jednopłciowe wywołała ostatnio wiele skandali na całym świecie. Wiele takich przypadków odnotowano chociażby na Ukrainie czy w Indiach. Instytut Ordo Iuris przygotował opinie prawne dotyczące tych zagadnień aby do podobnych sytuacji nie dochodziło również w Polsce.

Pierwsza z nich obejmuje kwestię surogacji i zakłada zmiany w prawie karnym polegające na zakazie zarobkowej organizacji, pośrednictwa i reklamy tego procederu w Polsce.

Druga dotyczy projektu zmian w Konstytucji zaproponowanych przez prezydenta Andrzeja Dudę, mających na celu uniemożliwienie wprowadzenia do polskiego prawa przepisów pozwalających na adopcję przez konkubinaty jednopłciowe.

W Polsce nasila się spór światopoglądowy dotyczący definicji małżeństwa i rodziny oraz adopcji dzieci. Na świecie zjawisko surogacji i adopcji dzieci przez pary homoseksualne czy konkubinaty jednopłciowe staje się coraz popularniejsze. 

pxe_670.

Instytut Ordo Iuris wskazuje na konieczność zmian w Kodeksie karnym, tak by zabroniona została zarobkowa organizacja, pośrednictwo oraz reklama surogacji, czyli tzw. macierzyństwa zastępczego.

Do tej pory kwestia ta nie była wprost ujęta w przepisach polskiego Kodeksu karnego, pomimo, że analogiczne regulacje występują w wielu krajach europejskich, jak Włochy czy Hiszpania.

Surogacja polegająca na zamówieniu dziecka u matki-surogatki godzi w prawa i godność dziecka oraz samej surogatki.

Dziecko staje się bowiem przedmiotem transakcji, podobnie jak ciało kobiety, która zobowiązuje się je urodzić. Proponowane przez Ordo Iuris zmiany mają na celu kryminalizację zarobkowego organizowania oraz pośrednictwa w tym procederze, a także jego reklamy.

Stanowią one uzupełnienie przepisów, które już istnieją w Kodeksie karnym. Instytut rekomenduje również wprowadzenie typu kwalifikowanego, tj. zagrożonego surowszą karą, takiego przestępstwa w sytuacji, gdy sprawca uczynił z niego stałe źródło dochodu.

Druga opinia Instytutu dotyczy opracowanego przez Kancelarię Prezydenta projektu zmian w Konstytucji. Ma on na celu uniemożliwienie wprowadzenia do polskiego prawa przepisów pozwalających na adopcję dzieci przez osoby pozostające w relacjach jednopłciowych.

Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu, według badania IBRiS z listopada 2019 r., 73,1% badanych Polaków wypowiedziało się przeciwko dopuszczalności adopcji dzieci przez osoby pozostające w relacjach jednopłciowych.

Źródło: Ordo Iuris

Wczytuję ocenę...


Okiem Konserwatysty. Banery antyaborcyjne - felieton - Bawer Aondo - Akaa
Wczytuję komentarze...
Najnowsze