Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

ONZ przyjmuje zainicjowaną przez Polskę rezolucję ws. zagrożeń wyznaniowych. "Ogromny sukces polskiej dyplomacji"

am 7:38 29 maja 2019
gov.pl
Szef MSZ Jacek Czaputowicz uznał przyjęcie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ zainicjowanej przez Polskę rezolucji w sprawie zagrożeń wyznaniowych za spektakularny sukces polskiej dyplomacji. - Trzeba dyskutować o tych zagrożeniach - podkreślił minister.

Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło dzisiaj rezolucję ustanawiającą dzień 22 sierpnia Międzynarodowym Dniem upamiętniającym ofiary aktów przemocy ze względu na religię lub wyznanie. W trakcie wystąpienia wprowadzającego szef polskiej dyplomacji odniósł się do rosnącej nietolerancji i bezprecedensowego wzrostu liczby aktów przemocy wobec osób należących do mniejszości religijnych. Zwrócił uwagę m.in. na trudną sytuację ofiar prześladowań religijnych, często pozostawianych bez pomocy i wsparcia.

Minister Czaputowicz wskazał, że rezolucja ustanawiająca Międzynarodowy Dzień upamiętniający ofiary aktów przemocy ze względu na religię lub wyznanie, poza aspektem upamiętniającym, ma także zwiększać świadomość społeczności międzynarodowej w odniesieniu do sytuacji ofiar prześladowań religijnych, skłaniać do refleksji i intensyfikacji działań na rzecz pełnego respektowania praw mniejszości wyznaniowych, a także propagować wartości tolerancji religijnej i poszanowania różnorodności. – Mamy nadzieję, że rezolucja pomoże w zwalczaniu przestępstw z nienawiści i aktów przemocy związanych z religią lub światopoglądem oraz wzmocni dialog między religiami – dodał szef MSZ. 

Prace nad rezolucją ustanawiającą Międzynarodowy Dzień rozpoczęły się z inicjatywy Polski pod koniec 2018 r. W opracowywaniu jej tekstu współuczestniczyła międzyregionalna grupa państw, w której skład weszły: Brazylia, Egipt, Irak, Jordania, Kanada, Nigeria, Pakistan oraz Stany Zjednoczone. Ostatecznie tekst współsponsorowało – wyrażając pełne poparcie dla zawartych w nim treści i zobowiązań – 88 państw członkowskich ONZ, reprezentujących wszystkie grupy geograficzne oraz różne religie i kultury.

Ustanowienie Międzynarodowego Dnia upamiętniającego ofiary aktów przemocy ze względu na religię lub wyznanie to duży sukces polskiej dyplomacji, który wpisuje się w realizację jednego z priorytetów polskiej polityki zagranicznej, jakim jest promocja prawa do wolności religii lub przekonań na forach międzynarodowych. Dzięki naszej inicjatywie i zaangażowaniu udało się osiągnąć jednogłośne poparcie dla dokumentu dotykającego niezwykle ważnej dla społeczności międzynarodowej, a równocześnie wrażliwej politycznie kwestii. Warto odnotować, że jest to pierwsza od wielu lat rezolucja, będąca autorskim projektem Polski na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ - największego organu Organizacji, skupiającego wszystkie państwa członkowskie. 

Międzynarodowy Dzień będzie stanowić wspólną platformę dla państw członkowskich, organizacji międzynarodowych i regionalnych, społeczeństwa obywatelskiego, jak i sektora prywatnego do zaangażowania się w wydarzenia upamiętniające ofiary i wspierające ocalonych. Liczymy, że coroczne obchody Międzynarodowego Dnia przyczynią się do zwiększania świadomości co do konieczności poszanowania różnorodności religijnej. – Pokażmy nasze wspólne zaangażowanie w zapewnienie wolności religii i przekonań – podsumował minister Czaputowicz zapewniając, że Polska będzie ścisle współpracować ze społecznością międzynarodową w działaniach na rzecz ochrony wolności religijnych i osób prześladowanych z powodu religii lub wyznania.

Źródło: gov.pl, Twitter/ MSZ

Wczytuję ocenę...


Jan Paweł II - O Solidarności
Wczytuję komentarze...
Najnowsze