Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Od połowy przyszłego roku droższe zakupy z Chin? Fiskus nakłada nowy podatek

JK 14:20 3 listopada 2020
Zdjęcie ilustracyjne.pixabay.com
VAT na towary z chińskich platform, jak AliExpress, Wish, Amazon czy eBay to efekt dostosowania ustawy o VAT do nowych wymogów unijnych ws. transgranicznego e-handlu. Jej projekt przygotowało Ministerstwo Finansów. Towary wysyłane konsumentom w Unii Europejskiej mają być opodatkowane niezależnie od ich wartości. Większość nowych regulacji ma wejść w życie 1 lipca 2021 r.

Uszczelnienie VAT w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami zakłada projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. 

"Konieczność zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (...), wynika z obowiązku implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów unijnych dotyczących tzw. pakietu VAT e-commerce" - napisano w opracowaniu zamieszczonym w wykazie prac legislacyjnych. 

"Niezadowalająca efektywność poboru VAT" 

Celem tych zmian jest "pokonanie barier, w tym uszczelnienie VAT, w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami (B2C)". 

Głównym problemem, który mają rozwiązać implementowane dyrektywy, jest niezadowalająca efektywność poboru VAT, a przy tym relatywnie duże obciążenia administracyjne i koszty ciążące na przedsiębiorcach oraz administracji skarbowej w związku z rozliczaniem podatku należnego od ww. transakcji i weryfikowaniem prawidłowości tego rozliczania.

Według autorów projektu wynika to w szczególności z faktu, że w znacznej mierze tego rodzaju sprzedaż jest prowadzona przez bardzo liczną grupę przedsiębiorców nieposiadających siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w UE. Stąd, jak pokazuje dotychczasowa praktyka, w wielu państwach członkowskich występują trudności z zapewnieniem prawidłowego wypełniania obowiązków podatkowych przez takich przedsiębiorców. 

Uproszczenie obowiązków 

Wyjaśniono, że zmiany zakładają uproszczenie obowiązków w zakresie VAT związanych z dostawą towarów i świadczeniem usług innych niż telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne, dokonanymi przez Internet na rzecz podmiotów niebędących podatnikami (konsumentów). 

Dodano, że podatnicy powinni mieć możliwość rozliczania dla celów VAT tych transakcji dokonywanych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami VAT (konsumentów) w wielu krajach UE za pośrednictwem deklaracji VAT składanej tylko w jednym państwie członkowskim (tzw. państwie członkowskim identyfikacji). 

Według projektu nowelizacji przychody z VAT zasilać będą budżet państwa ostatecznego odbiorcy danego towaru /usługi. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to czwarty kwartał tego roku. 

Podatek od towarów z Chin pobiorą kurierzy? 

"Uczynienie z poczty i kurierów inkasentów podatku od towarów i usług w zryczałtowanej kwocie, która byłaby pobierana przy wydaniu adresatowi każdej paczki spoza Unii Europejskiej" - to jedna z propozycji Izby Gospodarki Elektronicznej dot. problemu nierównych warunków prawnych konkurencji ze sprzedawcami spoza UE, a zwłaszcza z Chin. 

Izba chce także rozważania podjęcia działań kontrolnych w celu oceny, czy stosowany przez niektórych polskich przedsiębiorców mechanizm pośredniczenia w sprzedaży towarów z platform internetowych spoza Unii Europejskiej nie narusza zbiorowych interesów konsumentów, zasad przetwarzania danych osobowych, w tym ich przekazywania do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. IGE chce także, by sprawdzać czy mechanizm nie opiera się na fikcji prawnej pośrednictwa, w przypadkach gdy dochodzi w istocie do sprzedaży, co  - jej zdaniem - powinno być objęte kontrolą prawidłowości wykonywania obowiązków podatkowych przez takich polskich przedsiębiorców.

Ponadto, jak wynika z rekomendacji Izby zaleca się "przeprowadzenie akcji edukacyjnych dla konsumentów uświadamiających, z jakimi ryzykami wiąże się zakup towarów na platformach spoza Unii Europejskiej oraz braku odprowadzania podatku od towarów i usług.

 

Źródło: PAP

Wczytuję ocenę...


Okiem Konserwatysty. Banery antyaborcyjne - felieton - Bawer Aondo - Akaa
Wczytuję komentarze...
Najnowsze