Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Od dziś nowe leki refundowane. Sprawdź które!

sm 10:16 1 listopada 2019
Na obowiązującej od piątku nowej liście refundacyjnej znalazło się 76 nowych produktów. Są to m.in. nowe leki stosowane w leczeniu raka jelita grubego, białaczki limfocytowej, cukrzycy, stwardnienia rozsianego, osteoporozy, hipercholesterolemii rodzinnej i choroby Leśniowskiego-Crohna.

W ramach programów lekowych refundacją objęty będzie lek Lonsurf (triflurydyna w skojarzeniu z typiracylem) stosowany przez pacjentów z rakiem jelita grubego. Jak podkreśla Ministerstwo Zdrowia, lek ten jest ostatnią oczekiwaną przez środowisko medyczne i pacjentów technologią lekową stosowaną w trzeciej i czwartej linii leczenia raka jelita grubego.

Z kolei w przypadku leczenia raka piersi pozytywna opinia Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz konsultanta krajowego ds. onkologii klinicznej zaowocowała połączeniem dwóch programów lekowych w raku piersi: "Leczenie raka piersi" oraz "Przedoperacyjne leczenie raka piersi pertuzumabem i trastuzumabem".

W ramach programu "Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową wenetoklaksem lub wenetoklaksem w skojarzeniu z rytuksymabem" refundowany będzie lek Venclyxto (wenetoklaks) w skojarzeniu z rytuksymabem w terapii chorych bez i z delecją 17p lub/i mutacją TP53.

Kolejne dwa leki trafią do programu "Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego lub pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego". Są to leki Ocrevus (okrelizumab) i Mavenclad (kladrybina) stosowane w drugiej linii leczenia stwardnienia rozsianego. Refundacja leku Ocrevus dotyczy również pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego.

Zmiany nastąpiły także w terapii chorób rzadkich. Do refundacji wszedł lek Entyvio (wedolizumab) w ramach programu "Leczenie choroby Leśniowskiego Crohna" jako kolejna opcja terapeutyczna. Z kolei program "Leczenie hipercholesterolemii rodzinnej" został wzbogacony o lek Repatha (ewolokumab) jako kolejny inhibitor PCSK9.

Od listopada niektórzy chorzy na cukrzycę typu 2 będą mogli skorzystać z nowych opcji lekowych – grupy flozyn, tj. Forxiga (dapagliflozyna), Jardiance (empagliflozyna) i Invokana (kanagliflozyna). Z kolei część pacjentów po 60. roku życia, dotkniętych osteoporozą, będzie mogła skorzystać z refundacji leku Prolia (denosumabum).

Zmiany będą również zauważalne dla alergików i astmatyków. Od listopada wprowadzono na listę leczenie Novo-Helisen Depot (wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego) do leczenia podtrzymującego. Lek będzie dostępny w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń. Nowe opakowanie zawiera dwie fiolki, dzięki którym leczenie może starczyć nawet na rok.

W ramach programu lekowego "Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej (ICD-10 J 45.0) oraz ciężkiej astmy eozynofilowej (ICD-10 J 82)" do refundacji wszedł Fasenra (benralizumabum).

Źródło: Centrum Prasowe PAP

Wczytuję ocenę...


Okiem Konserwatysty. Banery antyaborcyjne - felieton - Bawer Aondo - Akaa
Wczytuję komentarze...
Najnowsze