Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Nowe wytyczne. 1 września powrót do szkół

PZ 16:30 5 sierpnia 2020
Dzieci w szkolepixabay.com
Są wytyczne dla szkół. Według wytycznych MEN, MZ i GIS uczniowie nie będą musieli nosić maseczek, ale powinni pamiętać o zasadach higieny i zachowaniu dystansu.

W wytycznych wskazano, że do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji dróg oddechowych i gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Osoby wchodzące do szkoły będą musiały skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk, a opiekunowie powinni zachować 1,5 m dystansu od innych pracowników szkoły oraz dzieci.

Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (np. gorączkę, kaszel), wówczas uczeń powinien być odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu w odległości 2 m od innych osób. Rodzice będą wówczas niezwłocznie powiadamiani o konieczności odebrania dziecka ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

Wskazuje się na organizację pracy umożliwiającą zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły na przykład poprzez różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły i różne godziny przerw i zajęć na boisku.

Uczeń powinien mieć własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym, w tornistrze lub w szafce ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi.

Oprócz tego uczeń nie powinien zabierać ze szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Nie dotyczy to dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Sale gimnastyczny muszą być zdezynfekowane, łącznie ze sprzętem sportowym. Podczas zajęć, które uniemożliwiają zachowanie dystansu, należy ograniczać ćwiczenia i gry kontaktowe.

Sale i korytarze należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego i pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.

Źródło: PAP

Wczytuję ocenę...


Okiem Konserwatysty. Banery antyaborcyjne - felieton - Bawer Aondo - Akaa
Wczytuję komentarze...
Najnowsze