Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

NIK: Karta Dużej Rodziny wymaga ulepszenia

dmc 18:21 30 maja 2016
WIKIPEDIA/ DOMENA PUBLICZNA
Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała skuteczność programu Karta Dużej Rodziny. Raport wskazuje, że chociaż rodziny wielodzietne z zadowoleniem przyjęły ideę programu, jednak zwracają uwagę na potrzebę jego ulepszenia. Poprawy wymaga także dostępność oferty, szczególnie w mniejszych miejscowościach.

Zarówno wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez NIK, jak i sondażu ogólnopolskiego wykazały, że wprowadzenie Karty Dużej Rodziny jest przez beneficjentów generalnie oceniane pozytywnie. Rodziny z zadowoleniem przyjęły przede wszystkim samą ideę wprowadzenia adresowanego do nich programu. Jednocześnie, w ocenie rodzin wielodzietnych, cele przyświecające ich wprowadzeniu, są realizowane w niewielkim stopniu. Wynika to przede wszystkim z faktu, że w wymiarze finansowym poziom uzyskanego wsparcia okazał się niski.

NIK wskazuje, że aby poprawić skuteczność ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny niezbędne są dalsze działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej m.in. w zakresie: przeprowadzenia badań skuteczności udogodnień wynikających z Karty, rozważenie możliwości dostosowania oferty do potrzeb rodzin wielodzietnych, ze szczególnym uwzględnieniem jej poszerzenia w segmencie produktów pochłaniających większość budżetu domowego, oraz poprawy polityki informacyjnej dotyczącej możliwości i zasad korzystania z oferty.

"Chociaż w Ocenie Skutków Regulacji projektu ustawy o Karcie Dużej Rodziny wskazano, że ewaluacja efektów projektu zostanie przeprowadzona w drugiej połowie 2016 r., to w ustawie budżetowej na ten rok nie zabezpieczono odpowiednich środków, co może uniemożliwić realizację założonego badania" – czytamy w raporcie NIK.

Źródło: NIK

Wczytuję ocenę...


"JAOK", KSENIA KODYMOWSKA - DZIAŁO SIĘ NA KONGRESIE KOBIET. WALCZĄ NAWET O KROWY, KONIE I ...
Wczytuję komentarze...
Najnowsze