Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Narodowcy odchodzą z Kukiz'15. "Postępuje budowa scentralizowanego, wymuszającego dyscyplinę w sprawach sumienia, wodzowskiego ugrupowania"

ap 15:42 23 kwietnia 2016
Twitter@RuchNarodowy
Dalsze działanie w klubie Kukiz'15 uniemożliwia realizację naszych idei. Rada Polityczna Ruchu Narodowego rekomenduje utworzenie koła narodowego w Sejmie RP – usłyszeliśmy na konferencji prasowej działaczy Ruchu Narodowego.

Rada Polityczna Ruchu Narodowego zebrała się dziś, aby zadecydować o dalszych działaniach swoich przedstawicieli funkcjonujących w Sejmie w ramach klubu Kukiz'15.

Na konferencji prasowej poinformowali o ustaleniach, jakie zapadły podczas spotkania. – Dalsze działanie w klubie Kukiz'15 uniemożliwiają realizację naszych idei. Rada Polityczna Ruchu Narodowego rekomenduje utworzenie koła narodowego w Sejmie RP – poinformowali przedstawiciele Ruchu Narodowego.

 

Poseł Robert Winnicki wytłumaczył, że w podjęciu niniejszej decyzji nie była najistotniejsza kwestia ostatnio upublicznionych taśm, na których nagrano prywatną rozmowę Pawła Kukiza podczas której w sposób wulgarny wypowiedział się na temat Artura Zawisza. Przyznał jednocześnie, że uważa sprawę za bulwersującą i jest mu przykro, że Kukiz nie ustosunkował się do jego apelu, aby zabrał głos w niniejszej sprawie i przeprosił Zawiszę za, w jego ocenie, krzywdzące słowa. CZYTAJ WIĘCEJ

Szef Narodowców przekonywał, że zasadniczym tematem rozmów była kwestia podmiotowości Ruchu Narodowego. W jego ocenie, Kukiz złamał wcześniejsze ustalenia, które zapewniały każdemu posłowi w Kukiz'15 zachowanie własnych poglądów. Tu wskazywał, że klub Kukiz'15 tłumi stanowisko RN na kwestię ochrony życia i obecność Polski w UE. Winnicki podkreślił, że Ruch Narodowy nie zgadza się także na współpracę z .Nowoczesną i Platformą. – Ruch Narodowy startując w koalicji liczył się z tym, że jest mniejszościowym udziałowcem tego przedsięwzięcia, ale nigdy nie zrezygnuje z podmiotowości politycznej – zakończył.

Poniżej treść uchwały RN:

Warszawa, 23.04.2016 r.

Uchwała Rady Politycznej Ruchu Narodowego

Ruch Narodowy, młoda siła polskiej sceny politycznej, po ośmiu miesiącach od rejestracji ugrupowania, wprowadził w 2015 r. swoich przedstawicieli do Sejmu RP. W wyborach tych zdecydowaliśmy się pójść w szerokiej koalicji środowisk narodowych, konserwatywnych, wolnościowych, obywatelskich i antykomunistycznych, zgromadzonych pod szyldem KWW Kukiz'15. Podjęcie decyzji o starcie w takiej konfiguracji nie było sprawą łatwą, ale przekonał nas do niej otwarty charakter tej koalicji, który gwarantował możliwość realizacji postulatów narodowo-katolickich. Posłowie Ruchu Narodowego weszli w skład klubu Kukiz'15 by w tym gremium reprezentować nasze ugrupowanie i realizować założenia idei narodowej. Wydarzenia ostatnich tygodni sprawiły jednak, że zakwestionowane zostały podstawy porozumienia, na jakich Ruch Narodowy zgodził się funkcjonować w ramach klubu poselskiego Kukiz'15.

Po pierwsze, zbliżenie taktyczne i wizerunkowe z demoliberalną opozycją PO i Nowoczesnej przy jednocześnie narzuconej dyscyplinie głosowania w klubie idą w zupełnie przeciwnym kierunku ideowo-politycznym niż widziałby to Ruch Narodowy. Jesteśmy opozycją wobec PiS-u, ale występującą z pozycji narodowo-katolickich. Deklarujemy krytycyzm wobec obecnego rządu w wielu zasadniczych kwestiach, ale tym bardziej jest nam w żadnym wypadku nie po drodze z ugrupowaniami Ryszarda Petru i Grzegorza Schetyny. Nawet na poziomie taktycznym.

Po drugie, presję wywieraną przez Pawła Kukiza na posłów by nie wypowiadali się na temat projektów o ochronie życia poczętego i deklarację wiceprzewodniczącego klubu Marka Jakubiaka, podkreślającego, że wypowiada się w imieniu całego klubu i opowiadającego się za utrzymaniem tzw. „kompromisu aborcyjnego”, traktujemy jako złamanie przedwyborczych ustaleń. Ustalenia te mówiły, że klub nie będzie zajmował stanowiska w sprawach światopoglądowych, a posłom w jego skład wchodzącym zapewnia się wolność sumienia i postaw politycznych w tym względzie. W ostatnim czasie obydwa te ustalenia zostały złamane, najpierw poprzez atak na posła Jacka Wilka za konferencję prasową popierającą projekt Fundacji Pro i Instytutu Ordo Iuris, a następnie poprzez publiczną deklarację wiceprzewodniczącego klubu co do stanowiska Kukiz'15 w tej sprawie. Ruch Narodowy opowiada się za pełną ochroną życia poczętego i będzie o tę sprawę otwarcie walczył na forum parlamentu.

Po trzecie, krytyczny stosunek wobec Unii Europejskiej jest jednym z fundamentów narodowego myślenia o polityce zagranicznej. Ruch Narodowy opowiada się za natychmiastową ofensywą polityczną państwa polskiego w celu rewizji stosunków Polski z UE ze ścisłej unii politycznej na luźną konfederację współpracy gospodarczej. Jeśli tego celu nie udałoby się osiągnąć, należy rozpocząć przygotowania do opuszczenia UE przez państwo polskie. Wypowiedzi medialne szefostwa klubu Kukiz'15, mające sugerować, że nie ma w nim zwolenników opuszczenia UE, są nieprawdziwe.

Rada Polityczna Ruchu Narodowego ocenia, że dalsze funkcjonowanie posłów RN w klubie Kukiz'15 nie pozwala na prowadzenie narodowo-katolickiej ofensywy ideowo-politycznej i budowanie podmiotowej pozycji naszego ugrupowania w Sejmie RP. Podmiotowe, a nie przedmiotowe współistnienie w tej koalicji różnych środowisk byłoby możliwe tylko wtedy, gdyby zasady, na jakich była formowana, zostały zachowane. Dzieje się wręcz przeciwnie, postępuje budowa scentralizowanego, wymuszającego dyscyplinę w sprawach sumienia, wodzowskiego ugrupowania. Ten wodzowski charakter jest sprzeczny z ideą oddolnego ruchu społecznego głoszonego przez Pawła Kukiza w wyborach prezydenckich i parlamentarnych. Jedynym narodowym elementem ideowym, który został przyjęty jeszcze w kampanii wyborczej przez Kukiz'15 pod presją Ruchu Narodowego jest stanowisko antyimigranckie.

W tej sytuacji ideowo-politycznej ujawnienie nagrań rozmów Pawła Kukiza, ukazujących negatywny stosunek i zamiary wobec co najmniej części środowiska narodowego, stało się jedynie drugoplanowym, ale istotnym tłem. Dążenie do rozbicia jedności Ruchu Narodowego połączone z presją na kluczowe, z punktu widzenia idei narodowej, aspekty naszej działalności muszą się spotkać z naszą zdecydowaną, krytyczną reakcją. Dlatego Rada Polityczna Ruchu Narodowego rekomenduje posłom partii Ruch Narodowy rozpoczęcie prac nad budową samodzielnego koła narodowego w Sejmie RP.

Obecność samodzielnego, narodowego głosu w parlamencie jest tym bardziej potrzebna dziś, gdy widzimy kolejny, brutalny atak na środowisko narodowe - tym razem na Obóz Narodowo-Radykalny. Wierność narodowo-katolickim pryncypiom ideowym i budowa oraz rozwój podmiotowego ugrupowania politycznego muszą być podstawą naszego funkcjonowania w Sejmie, niezależnie od możliwych, chwilowych kosztów politycznych takiej decyzji. Tym bardziej apelujemy w tym momencie o jedność i solidarność wszystkich członków naszej formacji. Wierność pryncypiom ideowym i niezłomność w ich głoszeniu oraz realizacji była, jest i będzie cechą wyróżniającą Ruch Narodowy oraz jego działaczy.

Źródło: tvpinfo

Wczytuję ocenę...


Okiem Konserwatysty. Banery antyaborcyjne - felieton - Bawer Aondo - Akaa
Wczytuję komentarze...
Najnowsze