Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

MRPiPS: Rynek pracy zmienia oblicze

as 20:20 27 września 2019
pxhere
Rynek pracy znajduje się w bardzo dobrej kondycji, czego gwarantem jest stabilny wzrost gospodarczy. Bezrobocie znajduje się na rekordowo niskim poziomie. To przekłada się na lepszą sytuacje polskich rodzin – nie tylko więcej osób ma pracę, ale też rosną pensje. Poprawia się przede wszystkim sytuacja osób najmniej zarabiających.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w końcu sierpnia 2019 roku stopa bezrobocia wyniosła 5,2 proc. W rejestrach urzędów pracy figurowało w tym czasie 865,5 tys. osób. 

 

Od blisko trzech dekad wskaźnik bezrobocia nie osiągnął tak niskiego poziomu, jak obecnie – podkreśla minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa – I choć zbliżamy się do granicy tzw. bezrobocia naturalnego, to sytuacja wciąż systematycznie się poprawia – dodaje minister. 
Dla przykładu, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu 2018 roku wyniosła 969 tys., a stopa bezrobocia wynosiła wówczas 5,8 proc. 
Jeśli jednak spojrzymy na dane sprzed czterech lat możemy mówić o naprawdę znaczącej poprawie sytuacji na rynku pracy.

  • W porównaniu do stanu z końca 2015 roku liczba bezrobotnych (na koniec 2018 roku) była niższa o prawie 595 tys. osób, tj. o 38 proc.
  • Stopa bezrobocia rejestrowanego w tym czasie spadła o prawie 4 pkt proc.

 

Warto zwrócić też uwagę na Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), z których wynika, że na przestrzeni ostatnich lat znacznie wzrosła liczba pracujących Polaków. W 2015 było to 16,1 mln osób, w 2018 roku 400 tys. osób więcej, czyli 16,5 mln osób. Wzrosła także liczba pracowników najemnych zatrudnionych na czas nieokreślony, z 9,1 mln w 2015 roku do prawie 10 mln w 2018 roku. 


Nie tylko więcej osób ma pracę, ale rosną też pensje – średnio w tempie 7 proc. rocznie. 
Znacznie poprawiła się sytuacja osób najsłabiej wynagradzanych. Systematycznie podnosimy płacę minimalną, wprowadziliśmy też minimalną stawkę godzinową, która wcześniej w ogóle nie była uregulowana – zauważa wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. 

 

Źródło: gov.pl

Wczytuję ocenę...


W PUNKT - Ardanowski: Żywności w Polsce nie zabraknie! Rozpłochowski: Opozycja straszy śmiercią
Wczytuję komentarze...
W PUNKT - Ardanowski: Żywności w Polsce nie zabraknie! Rozpłochowski: Opozycja straszy śmiercią
Najnowsze