Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Ministerstwo Środowiska podpisało kolejne umowy na projekty geotermalne

ds 18:35 7 listopada 2017
mos.gov.pl
W obecności prof. Jana Szyszko beneficjenci podpisali 7 listopada 2017 r. umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na łączną kwotę blisko 30 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na rozbudowę systemów oraz budowę ciepłowni geotermalnej.

Dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 uzyskały Geotermia Podhalańska S.A. oraz Geotermia Toruń Sp. z o.o. Pierwszy z beneficjentów realizuje projekt pn. Rozbudowa systemu geotermalnego w celu zwiększenia mocy odnawialnego źródła energii cieplnej dla PEC Geotermia Podhalańska S.A., a drugi Budowa ciepłowni geotermalnej w Toruniu, wykorzystującej istniejące otwory TG-1 i TG-2. Realizacja tych projektów przyczyni się do spadku emisji gazów cieplarnianych łącznie o niemal 16 000 Mg rocznie.

– Zasoby geotermalne to wielka szansa na to, żeby Polska dokonała redukcji emisji CO2 do atmosfery poprzez zastąpienie tradycyjnych źródeł energii źródłami odnawialnymi w postaci geotermii – powiedział minister środowiska prof. Jan Szyszko.

– Pod nami znajduje się ogromny „piec centralnego ogrzewania” z gorącą wodą. Trzeba sięgnąć po te zasoby i zacząć je użytkować dla dobra Polski i Polaków – podkreślił prof. Szyszko.

Na obszarze Polski udokumentowano 26 złóż wód termalnych oraz 30 złóż wód o charakterze leczniczym i termalnym. Powszechność występowania oraz odnawialność energii geotermalnej, a także – co jest istotnym problemem energetyki słonecznej czy wiatrowej – brak zależności od zmieniających się warunków klimatycznych, dają możliwość wykorzystania potencjału geotermalnego w szeregu instalacjach m.in. do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej, zastosowania w rolnictwie, balneoterapii i rekreacji.

– Zasoby geotermalne są ważnym elementem energetyki odnawialnej, ponieważ te zasoby są ogromne. Realizacja projektów z nimi związanych finansowana jest zarówno ze środków krajowych, jak i pochodzących z Unii Europejskiej – mówił podczas uroczystości Kazimierz Kujda, prezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Źródłem dofinansowania obydwu geotermalnych przedsięwzięć będzie unijny Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, I oś priorytetowa Zmniejszenie emisyjności gospodarki, poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

Źródło: mos.gov.pl

Wczytuję ocenę...


Okiem Konserwatysty. Banery antyaborcyjne - felieton - Bawer Aondo - Akaa
Wczytuję komentarze...
Najnowsze