Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Minister Jarosińska- Jedynak: Krajowy Plan Odbudowy służy przywróceniu potencjału wzrostu polskiej gospodarczego

AKŁ 18:50 14 lipca 2020
posiedzenie Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki RozwojuMinisterstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Przygotowanie Krajowego Planu Odbudowy (KPO) – dokumentu zapewniającego ciągłość realizacji celów Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Postęp prac nad programowaniem perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027. To główne tematy posiedzenia Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju, które odbyło się pod przewodnictwem minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak.

- Mimo zmieniających się okoliczności związanych z pandemią cele oraz kierunki rozwoju wskazane w SOR są nadal aktualne – mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Minister podkreślała również rolę Krajowego Planu Odbudowy jako głównego dokumentu określającego zakres wsparcia odbudowy gospodarki europejskiej po pandemii.- Odpowiedzią na aktualną sytuację społeczno-gospodarczą powinien być dokument wdrożeniowy do SOR, określający priorytetowe reformy i projekty inwestycyjne w najbliższych kilku latach. Dokument ten z jednej strony powinien być receptą na skutki pandemii, z drugiej – poprzez zmiany strukturalne - pozwalać na realizację długofalowych celów SOR – mówiła minister.

Minister podkreślała, że przygotowanie KPO jest warunkiem niezbędnym do skorzystania przez Polskę z unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility - RRF), będącego elementem szerszego Planu Odbudowy dla Europy.

- Reformy i inwestycje zawarte w KPO mają służyć przywróceniu potencjału wzrostu polskiej gospodarce, osłabionej w następstwie kryzysu spowodowanego epidemią COVID-19, tak aby w dłuższej perspektywie wróciła na ścieżkę zrównoważonego i stabilnego wzrostu – akcentowała Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Posiedzenie Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju było także okazją do przedstawienia postępu prac nad programowaniem perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027.

Komitet Koordynacyjny do Spraw Polityki Rozwoju jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów. Jego celem jest zapewnienie efektywnej koordynacji programowania i wdrażania polityki rozwoju, a także strategicznego monitorowania i oceny instrumentów jej realizacji.

Komitet Koordynacyjny realizuje zadania o charakterze koncepcyjno-analitycznym, w tym konsultuje i opiniuje główne kierunki i mechanizmy polityki rozwoju i systemu zarządzania rozwojem.

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Wczytuję ocenę...


Andrzej Duda zmienia Konstytucję -zakaz adopcji dzieci przez pary jednopłciowe
Wczytuję komentarze...
Najnowsze