Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Min. Szyszko: Lasy to ważny element łagodzenia zmiany klimatu!

sm 11:05 12 października 2017
Prof. Jan Szyszko, minister środowiska, wziął udział w spotkaniu Ministrów Środowiska Państw Grupy Wyszehradzkiej (11 października 2017 r.). W agendzie rozmów znalazły się takie zagadnienia, jak polityka klimatyczna oraz gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ).

Spotkanie zostało zorganizowane przez węgierskie Ministerstwo Rolnictwa, gdyż Węgry sprawują obecnie Prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej. Odbyło się ono w rozszerzonej formule V4+4 z udziałem delegacji z Czech, Polski, Słowacji, Węgier, a także Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Słowenii.

W trakcie spotkania minister Szyszko podkreślił, że współpraca z krajami V4 jest bardzo ważna, gdyż umożliwia wypracowanie wspólnych stanowisk, które są następnie prezentowane, między innymi, na forum Unii Europejskiej. Minister zaznaczył, że szczególnie potrzebne jest współdziałanie w zakresie przyszłych zasad unijnej polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030, w tym zobowiązań dotyczących redukcji emisji CO2.

„Nie mam wątpliwości, że potrzebne jest większe zaangażowanie ze strony grupy V4+4 w opracowywaniu wspólnego stanowiska w tym obszarze. Polityka ta może mieć bowiem znaczące konsekwencje dla gospodarek krajowych. Dlatego musi być ona sprawiedliwa i możliwa do realizacji przez poszczególne państwa” – zaznaczył minister Szyszko.

Minister podkreślił również wagę współpracy państw V4 w kwestiach leśnictwa.

„Lasy to ważny element łagodzenia zmiany klimatu. Chętnie przedstawimy nasze działania w tym zakresie, jak projekt Leśnych Gospodarstw Węglowych, a także jesteśmy zainteresowani poznaniem doświadczeń innych krajów”.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Kolejnym tematem rozmów państw V4+4 była gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ). To koncepcja gospodarcza, zgodnie z którą produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe. Tym samym wytwarzanie odpadów powinno być zminimalizowane.

Minister Szyszko zaznaczył, że Polska podjęła prace w kierunku wdrożenia GOZ. Dokument strategiczny „Mapa Drogowa – w kierunku Gospodarki o Obiegu Zamkniętym” jest obecnie przygotowywany przez rząd w konsultacji z producentami i przemysłem gospodarki odpadami. Jego celem jest w szczególności wskazanie działań, które przyczynią się do zwiększenia efektywnego wykorzystania zasobów i redukcji wytwarzania odpadów.

Minister wspomniał również o realizowanym obecnie przez Polskę specjalnym pilotażowym programie dot. GOZ, który objął 5 wybranych gmin.

„Działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym powinny być podejmowane nie tylko przez przemysł. To również ważny element do wdrożenia na poziomie gmin, gdyż z realizacji tego zadania mogą one uzyskać istotne korzyści dla mieszkańców i lokalnego środowiska” – zaznaczył minister.

Podczas spotkania państwa V4+4 poruszyły także kwestię współpracy w zakresie gatunków inwazyjnych. Jak zaznaczył minister Szyszko jest ona potrzebna.

„Działania podejmowane przez poszczególne kraje byłyby wtedy bardziej skuteczne. Wzajemnie informowanie się o planowanych lub realizowanych projektach dotyczących zwalczania gatunków inwazyjnych w pobliżu granic państw jest według nas bardzo ważne”.

Grupa Wyszehradzka (V4)

Grupa Wyszehradzka ("V4") powstała 15 lutego 1991 r. Od tego czasu Ministrowie Środowiska Polski, Czech, Słowacji i Węgier spotykają się regularnie raz lub dwa razy do roku.  Spotkania te mają charakter: „okrągłego stołu”. Zakończone zostają przyjęciem Wspólnego Oświadczenia. Ostatnio współpraca w ramach V4, w tym spotkania ministerialne organizowane są w rozszerzonej formule V4+ z udziałem innych państwa (najczęściej Bułgaria i Rumunia).

Współpraca z krajami V4 opiera się na wymianie doświadczeń i umożliwia wypracowanie wspólnych stanowisk na forum Unii Europejskiej oraz na międzynarodowe konferencje, takie jak: Spotkanie Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu wraz z Protokołem z Kioto, czy „Środowisko dla Europy”.

Źródło: ms.gov.pl

Wczytuję ocenę...


Okiem Konserwatysty. Banery antyaborcyjne - felieton - Bawer Aondo - Akaa
Wczytuję komentarze...
Najnowsze