Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Miało być wielkie wyjście Ruchu Narodowego z klubu Kukiz'15, odchodzi tylko Winnicki

ap 19:00 23 kwietnia 2016
Robert Winnicki, Ruch NarodowyFacebook/ Ruch Narodowy
Czterech posłów Ruchu Narodowego wbrew podjętej dziś uchwale postanowiło pozostać w klubie Kukiz'15. W wydanym oświadczeniu Adam Andruszkiewicz, Sylwester Chruszcz, Bartosz Józwiak, Tomasz Rzymkowski uzasadniają swoją decyzję.

Rada Polityczna Ruchu Narodowego zebrała się dziś, aby zadecydować o dalszych działaniach swoich przedstawicieli funkcjonujących w Sejmie w ramach klubu Kukiz'15. W uchwale przyjętej przez Radę Polityczną podkreślono, że dalsze działanie w klubie Kukiz'15 uniemożliwia realizację idei Ruchu. Co więcej, Rada Polityczna Ruchu Narodowego zarekomendowała utworzenie koła narodowego w Sejmie RP. Według informacji podanej przez Krzysztofa Bosaka, uchwała zapadła przy jednym głosie sprzeciwu. CZYTAJ WIĘCEJ

Wbrew niniejszej uchwale postanowiło postąpić czterech członków Ruchu Narodowego. Zadeklarowali oni, że pozostaną w klubie Pawła Kukiza. (Wcześniej informowaliśmy, że w klubie Pawła Kukiza zamierza pozostać jeden poseł z RN – ZOBACZ WIĘCEJ).

W napisanym oświadczeniu Adam Andruszkiewicz, Sylwester Chruszcz, Bartosz Józwiak, Tomasz Rzymkowski zwrócili uwagę, że obrady rady politycznej odbywały się bez wymaganego kworum. Nie zgodzili się także z wyrażoną dziś przez Roberta Winnickiego opinią, jakoby w Kukiz'15 obowiązywało stanowisko popierające utrzymanie tzw. kompromisu aborcyjnego, zapewnili, że mają zapewnioną w tej kwestii wolność sumienia.

Odrzucili także zarzuty dotyczący współpracy Kukiza z .Nowoczesną i Platformą Obywatelską. "Sugestie zarzucające współpracę Pawła Kukiza z demoliberalną opozycją, jest wpisaniem się w retorykę zmasowanej nagonki medialnej mającej na celu rozbicie jedności jedynego środowiska antysystemowego obecnego dzisiaj w Sejmie" – czytamy w oświadczeniu.

Posłowie podkreślili także, że w przeciwieństwie do Winnickiego, uważają, że realizacja idei narodowo-katolickiej ma większe szanse powodzenia w szerszym środowisku.

Zachowanie kolegów z Ruchu Narodowego jednoznacznie ocenił Krzysztof Bosak.

Poniżej publikujemy pełną treść oświadczenia:

Dzisiaj odbyła się konferencja prasowa części władz partii Ruch Narodowy. Powołując się na rekomendacje rady politycznej formacji podano na niej informację o opuszczeniu przez posłów wywodzących się z RN klubu poselskiego Kukiz'15. Abstrahując od faktu, że z formalnego punktu widzenia obrady rady politycznej odbywały się bez wymaganego kworum pragniemy zwrócić uwagę na poniższe fakty:

1. Formalne uzasadnienie decyzji podjętej bez naszej obecności przez władze partii z Robertem Winnickim na czele, uważamy za nieprawdziwe i zmanipulowane. Nieprawdą jest bowiem jakoby władze klubu Kukiz'15 rekomendowały poparcie dla utrzymania tzw. ,,kompromisu aborcyjnego''. Każdy z posłów klubu Kukiz'15 ma w tym zakresie zagwarantowaną pełną wolność sumienia.

2. Wszyscy, my niżej podpisani narodowcy gwarantujemy, że w Sejmie zawsze głosować będziemy za każdym rozwiązaniem zmierzającym do wzmocnienia ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

3. Sugestie zarzucające współpracę Pawła Kukiza z demoliberalną opozycją, jest wpisaniem się w retorykę zmasowanej nagonki medialnej mającej na celu rozbicie jedności jedynego środowiska antysystemowego obecnego dzisiaj w Sejmie. Chcemy wierzyć, że jest to jedynie naiwność polityczna naszych kolegów nie zaś działania inspirowane z zewnątrz, a ukierunkowane na rozbicie środowiska, dzięki któremu po 8 latach nieobecności narodowcy wrócili do Parlamentu.

4. W przeciwieństwie do Roberta Winnickiego uważamy, że cele zmierzające do wzmocnienia państwa i Narodu Polskiego, w tym pozostające w zgodzie z narodowo-katolickimi dogmatami politycznymi dużo łatwiej realizować w szerszym środowisku antysystemowym Kukiz'15, niż w ramach znanych nam z historii kanapowych ugrupowań.

5. Oczywistym fałszem jest także twierdzenie jakoby to tzw. „taśmy Kukiza” doprowadziły do rozbicia jedności RN. Ta od kilku miesięcy na skutek nieodpowiedzialnych działań Roberta Winnickiego i Krzysztofa Bosaka jest jedynie fikcją.

W związku z powyższym jednoznacznie oświadczamy, że pozostajemy w klubie Kukiz'15. Pragniemy także zapewnić o swoim oddaniu idei narodowej, czego dowodem będą nasze działania zmierzające już niebawem do budowy nowego, poważnego środowiska narodowego, które będzie hołdowało tradycji narodowej demokracji nie tylko w teorii.

Naszym celem musi być szerokie wprowadzenie elit narodowych do polskiej polityki, zaktualizowanie programu narodowego, wykształcenie młodego pokolenia w duchu naszych wartości. Te działania zobowiązujemy się podjąć, niebawem o nich poinformujemy.

Czołem Wielkiej Polsce!

Niżej podpisani,

Adam Andruszkiewicz
Sylwester Chruszcz
Bartosz Józwiak
Tomasz Rzymkowski

Źródło: telewizjarepublika.pl, facebook

Wczytuję ocenę...


Okiem Konserwatysty. Banery antyaborcyjne - felieton - Bawer Aondo - Akaa
Wczytuję komentarze...
Najnowsze