Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Łamanie obostrzeń przez przedsiębiorców a tarcze finansowe. Rząd odpowiada

jm 17:20 13 kwietnia 2021
Wszystko w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawaFot. pixabay/kschneider2991
Rząd odpowiada Rzecznikowi MŚP w jakiej sytuacji przedsiębiorcom grozi odebranie wsparcia z tarcz, w przypadku złamania obostrzeń antycovidowych. Konieczne jest prawomocne rozstrzygnięcie

Biuro rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zwróciło się do Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii o objaśnienie prawne dotyczące art. 23 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, zwanej potocznie ustawą o dobrym Samarytaninie.

Rzecznik przypomniał, że przepis dotyczy skutków ewentualnego naruszania przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów związanych ze stanem pandemii COVID-19 i możliwości odebrania mu z tego tytułu środków pomocowych.

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest, w momencie składania wniosku o pomoc, złożyć pod odpowiedzialnością karną oświadczenie czy naruszył on ograniczenia, nakazy i zakazy związanych ze stanem epidemii.

- Przepis jest tak skonstruowany, że zachodzi niejasność dotycząca momentu stwierdzenia naruszenia: czy następuje to już w momencie ukarania mandatem bądź karą administracyjną, czy w chwili po rozstrzygnięciu definitywnym (prawomocnym i ostatecznym) - zauważyło biuro rzecznika MŚP.

Najważniejsze zagadnienia

Biuro Małych i Średnich Przedsiębiorców poinformowało, że 7 kwietnia br. wiceszef resortu rozwoju, pracy i technologii Marek Niedużak wydał objaśnienie w tej sprawie. Zaznaczono, że na szczególną uwagę zasługują trzy zagadnienia wskazane w piśmie.

Po pierwsze, wytyczne co do sposobu oceny czy w sprawie przedsiębiorca dopuścił się naruszenia ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a wskazujące, że ,,stwierdzenie naruszenia" powinno następować po przeprowadzeniu wszystkich potrzebnych czynności wynikających i dokonaniu wszechstronnej oceny dowodów.

Natomiast drugi punkt dotyczy momentu, kiedy można byłoby mówić o ,,stwierdzeniu naruszenia" w rozumieniu art. 23 ustawy antykryzysowej.

- W związku z powyższym, w opinii resortu rozwoju, pracy i technologii, argumenty natury systemowej przemawiają za przyjęciem, że ,,stwierdzenie naruszenia" w rozumieniu art. 23 ust. 1 i 2 ustawy antykryzysowej następuje po rozstrzygnięciu definitywnym (prawomocnym i ostatecznym) - poinformowano.

Jednolite stosowanie prawa

Na koniec rzecznik MŚP wskazuje na konieczność stosowania zasady in dubio pro libertate.

- Przy wykładni tego rodzaju przepisów należy się zaś kierować zasadą in dubio pro libertate, zgodnie z którą, w razie nie dających się usunąć wątpliwości należy przyjąć wykładnię korzystną dla przedsiębiorcy/obywatela - zauważono.

Rzecznik MŚP zwrócił się do policji, inspekcji sanitarnej, ZUS, Polskiego Funduszu Rozwoju, skarbówki i urzędów wojewódzkich o zapoznanie się z tezami przedstawionymi w objaśnieniach i ich uwzględnienie w praktyce. Wszystko w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa.

Źródło: rzecznikmsp.gov.pl

Wczytuję ocenę...


Okiem Konserwatysty. Banery antyaborcyjne - felieton - Bawer Aondo - Akaa
Wczytuję komentarze...
Najnowsze