Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Kurs "SONDA". Nowi kaprale wyłonieni w szeregach Terytorialsów

ASy 14:48 14 listopada 2020
W ostatnim dniu szkolenia Terytorialsi otrzymali świadectwo ukończenia szkoły podoficerskiejmedia.terytorialsi.wp.mil.pl
68 szeregowych - żołnierzy zawodowych ukończyło kurs na pierwszy stopień podoficerski: kaprala. Kurs miał nazwę "Sonda". To pierwsze tego typu szkolenie, w którym uczestniczyli żołnierze zawodowi. Wcześniej "Sonda" dedykowana była żołnierzom - ochotnikom, pełniącym terytorialną służbę wojskową.

Uczestnicy zakończonego 13 listopada kursu to 68 szeregowych zawodowych ze wszystkich brygad Obrony Terytorialnej oraz Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu i Centrum Szkolenia WOT w Toruniu.

— Szkolenie podoficerów to jeden z najważniejszych elementów wzmacniających strukturę Wojska Polskiego, a w tym przypadku Wojsk Obrony Terytorialnej — mówi st. chor. sztab. Piotr Pechta, Komendant Szkoły. 

— Nasz korpus to kręgosłup armii, a podoficer to lider, za którym stoją jego żołnierze. Kapral, a więc pierwszy stopień podoficerski, na który dzisiejsi absolwenci będą mogli awansować po kursie, wiąże się przede wszystkim ze stanowiskiem dowódcy drużyny, który odgrywa ważną rolę szkoleniową i dowódczą. Podczas kursu skupialiśmy się zatem na podniesieniu umiejętności dowódczych, nauczaniu ich przywództwa wojskowego oraz metodyki nauczania.

Podoficer ma być charyzmatycznym liderem, przywódcą. Osobą, która będzie podejmowała trudne i odpowiedzialne decyzje. Podoficer musi umieć zachować się w sytuacjach kryzysowych, prowadzić ludzi do działania. 

Podczas uroczystego wręczenia dyplomów potwierdzających ukończenie kursu obecny był przedstawiciel Dowódcy WOT – płk Konrad Korpowski, szef Pionu Szkolenia Dowództwa WOT:

— Kim jest podoficer? Jest osobą, żołnierzem, która ma czuwać nad dyscypliną. Podoficer dba o morale. Dba również o szkolenie. O rzemiosło wojskowe - zwracał się do stojących na placu apelowym żołnierzy płk Konrad Korpowski.

Celem Sondy jest zatem także wpojenie podoficerom wartości, które podniosą ich autorytet i pozwolą im być dobrym przywódcą.

Kurs zakończył się egzaminem składającym się z 3 etapów: ogólnego sprawdzianu z wiedzy teoretycznej, testu sprawności fizycznej oraz egzaminu praktycznego, polegającego na sprawdzeniu nabytych umiejętności instruktorskich podczas prowadzenia przez żołnierzy punktu nauczania.

— Umiejętności przywódcze i szkoleniowe, których nauczono nas na kursie, przydadzą się na pewno po objęciu stanowiska podoficerskiego — mówi st. szer. Marta Jakób z 12 Wielkopolskiej Brygady OT.

Egzamin zaliczyli wszyscy słuchacze. W ostatnim dniu szkolenia otrzymali świadectwo ukończenia szkoły podoficerskiej, które daje im możliwość awansowania.

Kolejny kurs planowany jest w pierwszym kwartale 2021 roku. Przystąpią do niego żołnierze wyłonieni podczas wrześniowych kwalifikacji. 

Źródło: media.terytorialsi.wp.mil.pl

Wczytuję ocenę...


Okiem Konserwatysty. Banery antyaborcyjne - felieton - Bawer Aondo - Akaa
Wczytuję komentarze...
Najnowsze