Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Ks. E. Parafiniuk: ŚDM są pewną drogą, na którą młodzi są zaproszeni

DZ 16:57 22 listopada 2020
Dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM ks. Emil Parafiniuk PAP
ŚDM nie są eventem duszpasterskim, ale pewną drogą, na którą młodzi są zaproszeni. W związku z tym, trzeba położyć większy akcent na formację duchową młodych - powiedział Dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM ks. Emil Parafiniuk.

Zapowiedział, że w najbliższym czasie odbędzie się krajowe spotkanie diecezjalnych duszpasterzy młodzieży i zostanie wypracowany konkretny program duszpasterski dla młodych na kolejne miesiące.

W niedzielę zakończyło się trwające do środy spotkania delegatów odpowiedzialnych za Światowe Dni Młodzieży i Duszpasterstwo Młodzieży w episkopatach lub we wspólnotach międzynarodowych. Odbywało się on-line i przebiegało pod hasłem "Z Panamy do Lizbony – powołani do synodalności misyjnej". Wzięło w nim udział ok. 250 uczestników z całego świata.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń duszpasterskich, budowanie wspólnoty międzynarodowej, koordynacja przygotowań do ŚDM, a od momentu ogłoszenia synodu +Młodzież, wiara, rozeznanie powołania+ jego aplikacja w poszczególnych miejscach świata. Konferencję Episkopatu Polski reprezentował dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM ks. Emil Parafiniuk i koordynator sekcji modlitewno-formacyjnej biura ŚDM Bartosz Placak.

Uczestnicy obrad w środę podjęli temat "Z miłością i cierpliwością budujmy lepsze czasy". W czwartek – "ŚDM Panama 2019: +fiat+ młodych ludzi, nadzieja dla świata", w piątek – "Duszpasterstwo młodzieży i synodalność misyjna", a w sobotę – "W drodze do Lizbony 2023 – w zgodzie ze ścieżką synodalną"

Podsumowując obrady ks. Parafiniuk powiedział, że uczestnicy obrad doszli do wniosku, iż "ŚDM są ważnym punktem na mapie duszpasterstwa młodzieży. - Obserwujemy, że mimo upływu lat i zmiany cywilizacyjnych zainicjowana przez św. Jana Pawła II formuła ŚDM nie wyczerpuje się. Młodzi wciąż chcą brać udział w tego rodzaju wydarzeniach – powiedział dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM.

Wyjaśnił, że - ŚDM nie są eventem duszpasterskim, ale są pewną drogą, na którą młodzi są zaproszeni. Wyrazem tego, jest chociażby sama formuła ŚDM, które każdego roku przeżywane są w wymiarze diecezjalnym, a co dwa, trzy lata wraz z Ojcem Świętym, w wymiarze międzynarodowym w wyznaczonym miejscu na świecie. Kierunek tej drogi, swego rodzaju mapę - wyznaczają hasła na dany rok oraz papieskie orędzie skierowane do młodych – powiedział ks. Parafiniuk.

Wspomniał, że młodzi z całego świata coraz bardziej dostrzegają potrzebę formacji – przygotowania duchowego do ŚDM z papieżem.

- W czasie obrad zwrócono również uwagę na potrzebę ściślejszej współpracy między konferencjami episkopatów oraz różnymi ruchami i wspólnotami a Komitetem Organizacyjnym ŚDM – w tym wypadku w Lizbonie oraz watykańską Dykasterią ds. Świeckich, Życia i Rodziny, tak, aby ŚDM były wydarzeniem wspólnym i każdy z podmiotów czuł się w jakiejś mierze nie tyle pielgrzymem, co gospodarzem - powiedział ks. Parafiniuk.

Dyrektor krajowego biura ŚDM zapowiedział, że - w Polsce będzie położony większy akcent na formację duchową wolontariuszy jadących na ŚDM". - Zależy nam, żeby byli oni dobrze przygotowani do posługi nie tylko od strony organizacyjno-logistycznej, ale także, aby to był dla nich czas pogłębiania relacji z Bogiem – zaznaczył duchowny.

- Zależy nam również na aktywizacji parafii, by pomogły młodym przygotować się na ŚDM do Lizbony – dodał.

Ks. Parafiniuk zapowiedział, że w najbliższym czasie odbędzie się on-line krajowe spotkanie duszpasterzy młodzieży, w czasie, którego będzie wypracowany konkretny program formacyjny dla młodych na kolejne miesiące.

Zgodnie z ogłoszą w niedzielę przez papieża decyzją, począwszy od przyszłego roku, Dni Młodzieży na szczeblu diecezjalnym będą odbywać się nie - jak dotąd - w Niedzielę Palmową, ale w uroczystość Chrystusa Króla, czyli w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, w listopadzie.

Pomysłodawcą Światowych Dni Młodzieży był papież Jana Paweł II. Pierwsze odbyły się od 29 do 31 marca 1985 r. w Rzymie pod hasłem: "Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was". Następne odbyły się już na szczeblu archidiecezji i parafii 23 marca 1986 r. Co dwa, trzy lata młodzi z całego świata spotykają się z Ojcem Świętym w wybranym miejscu, a co roku w Niedzielę Palmową ze swoim biskupem.

Światowe Dni Młodzieży 2023 odbędą się w Lizbonie pod hasłem "Maryja wstała i poszła z pośpiechem". 

Źródło: PAP

Wczytuję ocenę...


Okiem Konserwatysty. Banery antyaborcyjne - felieton - Bawer Aondo - Akaa
Wczytuję komentarze...
Najnowsze