Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Kościół: Dziś uroczystość Zesłania Ducha Świętego

JJ 8:55 31 maja 2020
Wikimedia Commons, Fot. Duccio di Buoninsegna / Public domain
W Kościele Katolickim obchodzona jest dziś uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Jak podkreślił w rozmowie z Polską Agencją Prasową sekretarz Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu; ks. prof. Sławomir Pawłowski SAC, jest to – obok uroczystości Zmartwychwstania – jedno z największych świąt chrześcijańskich.

– To początek Kościoła, który odtąd realizuje misję głoszenia światu Ewangelii- podkreślił.

Ks. Sławomir Pawłowski SAC, profesor nadzwyczajny w Sekcji Ekumenizmu Instytutu Nauk Teologicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wyjaśnił, że uroczystość Zesłania Ducha Świętego uświadamia, iż Bóg dla zbawienia człowieka posłał nie tylko swojego Syna Jezusa Chrystusa, ale także Ducha Świętego.

– Święty Ireneusz posłużył się taką metaforą: „Bóg Ojciec ma Syna i Ducha jak dwie ręce, którymi zbawia człowieka”.

Podkreślił, że każda niedziela jest wspomnieniem nie tylko Zmartwychwstania Chrystusa, ale także Zesłania Ducha Świętego. Dodał, że "uroczystość ta przypieczętuje cały okres wielkanocny".

Ks. prof. Pawłowski zwrócił uwagę, że święta chrześcijańskie są głęboko zakorzenione w Starym Przymierzu. Podobnie jak śmierć i zmartwychwstanie Jezusa dokonało się dokładnie w czasie świąt paschalnych, będących pamiątką wyjścia z niewoli egipskiej, tak uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która nastąpiła 50 dni po Zmartwychwstania, miała miejsce dokładnie wtedy, kiedy Żydzi świętowali swój dzień Pięćdziesiątnicy.

– Dla nich była to pamiątka przymierza, które Bóg zawarł z Narodem na górze Synaj, a które było przypieczętowaniem wyrwania z niewoli. Wśród niezwykłych zjawisk otrzymali wówczas prawo w postaci Dekalogu. Analogicznie apostołowie w dniu Pięćdziesiątnicy – Zesłania Ducha Świętego otrzymują prawo, jednak nie zapisane na kamiennych tablicach, ale jak mówi Pismo Święte, na żywych tablicach ludzkich serc, a więc jest to prawo uwewnętrznione – powiedział.

Wyjaśnił, że Zesłanie Ducha Świętego to także początek Kościoła, który od tej pory realizuje testament Chrystusa: "Idźcie i głoście światu Ewangelię". Wspomniał, przy tym, że św. Łukasz Ewangelista był autorem Dziejów Apostolskich, które są "swoistą Ewangelią o Duchu Świętym i o Kościele".

Ks. prof. Pawłowski zwrócił uwagę, że słowo Chrystus jest greckim tłumaczeniem słowa "Mesjasz", a to znaczy "Namaszczony". "W związku z tym chrześcijanie to są zarówno uczniowie Namaszczonego, jak i sami są namaszczeni Duchem Świętym" – powiedział.

Podkreślił, że działanie Ducha Świętego, podobnie jak Jezusa Chrystusa człowiek przyjmuje dzięki wierze. Przyznał, że dużo łatwiej jest mówić o Chrystusie, ponieważ jest człowiekiem i znamy jego konkretne słowa i uczynki. Tymczasem, osoba Ducha Świętego wymyka się ludzkiemu rozumowi, wyobrażeniom. "Wiele mogą ma w tej materii pomóc symbole opisujące jego działania np.: woda, ogień, wiatr, pieczęć, czy gołębica" - zauważył.

Przypomniał, że sam Chrystus nazwał Ducha Świętego Parakletem, a więc Obrońcą, Pomocnikiem, Pocieszycielem.

 

 

 

Źródło: PAP

Wczytuję ocenę...


Jan Paweł II - O Solidarności
Wczytuję komentarze...
Najnowsze