Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Kolejny sukces rządu polskiego. Rekordowe zyski NBP

Zbigniew Kuźmiuk 8:00 5 maja 2017
12ęRF
Właśnie Narodowy Bank Polski (NBP) ogłosił komunikat, w którym poinformował, że za rok 2016 osiągnął rekordowy zysk w wysokości 9,2 mld zł, co oznacza, że wpłaci do budżetu zgodnie z ustawą 95%, czyli kwotę wynoszącą 8,75 mld zł, a pozostała część, czyli 0,45 mld zł zostanie przeznaczona na fundusz rezerwowy

To najwyższy w historii wynik finansowy banku centralnego i mimo tego, że bank centralny nie jest instytucją, której głównym celem jest zasilanie przychodów budżetu państwa, to ten rekordowy wynik osiągnięty pod nowym kierownictwem NBP należy odnotować z uznaniem.

Środki wpłacone przez NBP do budżetu nie wpłyną jednak na ograniczenie deficytu budżetu państwa i w konsekwencji deficytu sektora finansów publicznych, ponieważ nie są dochodem, ale przychodem budżetu i w związku z tym oznaczają tylko obniżenie potrzeb pożyczkowych państwa.

2. Ale nie tylko NBP za rok 2016 miał rekordowe wyniki finansowe, także spółki Skarbu Państwa, w których rząd premier Beaty Szydło dokonał głębokich zmian w radach nadzorczych i zarządach, osiągnęły w tym okresie bardzo wysokie zyski.

Doskonałym przykładem pokazującym jak zmiana rady nadzorczej i w konsekwencji zarządu kluczowej spółki Skarbu Państwa może pozytywnie oddziaływać na jej funkcjonowanie, jest spółka Orlen S.A., która w roku 2016 powiększyła swój zysk netto o 2,5 mld zł w stosunku do roku 2015.

W roku 2016 wolumen sprzedaży całej Grupy Orlen S.A. wzrósł o 2%, sprzedaż paliw była rekordowa i wyniosła 10 mld litrów, bardzo wysokie były także nakłady inwestycyjne, które przekroczyły 4 mld zł.

Historyczne wyniki osiągnięte w 2016 roku to niewątpliwy sukces całej firmy, rezultaty finansowe pokazują siłę koncernu i mają w nim udział „wszystkie segmenty oraz rynki macierzyste firmy” podsumował ten sukces prezes PKN Orlen Wojciech Jasiński cytowany w komunikacie giełdowego koncernu.

Okazuje się jednak, że rok 2017 zapowiada się jeszcze lepiej, w I kwartale sprzedaż tego koncernu wzrosła aż o 41% z 16,2 mld zł do 22,9 mld zł, a zysk netto aż o 521% z 0,34 mld zł do 2,09 mld zł.

Podobnie jest z drugim koncernem paliwowym LOTOS. S.A, który w I kwartale 2017 zwiększył przychody ze sprzedaży o około 405 (do 5,45 mld zł), a zysk netto ponad 4-krotnie z 0,1 mld zł do 0,41 mld zł.

3. Ale jak się okazuje nie tylko Orlen S.A. jest w dobrej sytuacji finansowej, dobrą kondycję mają także inne spółki Skarbu Państwa, które jeszcze do niedawna były skazane na permanentny deficyt.

Chodzi o spółki, które do tej pory były albo deficytowe albo też osiągały minimalne zyski, a teraz rok 2016 zakończyły na „dużym plusie” takie, jaki LOT S.A., Lotos. S.A, PKP Intercity, spółki sektora energetycznego, czy KGHM. S.A.

Według danych na koniec 2016 roku, wszystkie spółki, w których Skarb Państwa ma większościowe udziały, miały znacznie lepsze wyniki finansowe niż w poprzednich latach, a dane za I kwartał 2017 roku pokazują, że w tym roku wyniki te będą jeszcze lepsze.

A już na przykład wyniki finansowe LOT S.A. czy też spółki PKP Intercity S.A., które po raz pierwszy od kilku lat są dodatnie, dobitnie pokazują, że nawet ze spółek permanentnie deficytowych, nowe zarządy w ciągu jednego roku były w stanie uczynić podmioty przynoszące zyski.

Rekordowy zysk NBP osiągnięty za 2016 jest, więc swoistą puentą dobrej zmiany realizowanej przez rząd premier Beaty Szydło w polskiej gospodarce i finansach publicznych.

 

Źródło:

Wczytuję ocenę...


Okiem Konserwatysty. Banery antyaborcyjne - felieton - Bawer Aondo - Akaa
Wczytuję komentarze...
Najnowsze