Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Kolejne otwarcie drogi, która skróci czas podróży...

14:29 17 lipca 2017
twitter.com/GDDKiA
Od 17 lipca 2017 r. kierowcy mogą korzystać z obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej 15 i 25. Nowa trasa omija miasto od wschodu i znacznie skraca czas przejazdu na trasie Toruń – Poznań

Inwestycja polegała na budowie prawie 19-kilometrowej trasy posiadającej po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. W ramach zadania powstały 3 węzły drogowe (Latkowo, Jacewo i Tupadły), kilkanaście obiektów inżynierskich, a także przebudowano istniejącą sieć dróg lokalnych. W ramach prac wykonano też wiele urządzeń ochrony środowiska. Celem inwestycji było wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta, zapewniając równocześnie bezpieczeństwo i wysoki komfort podróżowania.

Oprócz obecnie oddanego do ruchu odcinka obwodnicy, planowany jest jeszcze do realizacji prawie 5- kilometrowy odcinek trasy między drogami krajowymi nr 15 i 25 stanowiący północne obejście miasta. Pozytywnie zakończona Kontrola Uprzednia prowadzona przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pozwala podpisać umowę z wykonawcą. Będzie on miał na wykonanie tego zadania 22 miesiące (do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych - do czasu projektowania wlicza się okresy zimowe). Przypominamy też 7 kwietnia 2017 r. podpisano aneks do umowy na roboty uzupełniające, który obejmuje realizację robót w zakresie skomunikowania miejscowości Markowice z obwodnicą Inowrocławia. Termin realizacji tego zadania to 10 miesięcy od daty podpisania umowy (wyłączając okres zimowy). Rozwiązanie to umożliwi skomunikowanie Markowic z siedzibą gminy w Strzelnie.

W ramach inwestycji wykonano:
•budowę odcinka obwodnicy Inowrocławia (droga krajowa GP);
•budowę węzłów drogowych: Latkowo, Jacewo i Tupadły;
•przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z obwodnicą;
•budowę dróg dojazdowych (obsługujące tereny przyległe do obwodnicy);
•budowę ciągów pieszych i rowerowych;
•budowę obiektów inżynierskich w ciągu obwodnicy i w ciągu dróg krzyżujących się z obwodnicą w tym wiaduktów i mostów;
•budowę przejść dla zwierząt małych;
•budowę ogrodzeń ochronnych i naprowadzających;
•budowę systemu odprowadzenia wód deszczowych z powierzchni drogi w zakresie drenażu, rowów drogowych, kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych, przepompowni;
•przebudowę i budowę oświetlenia drogowego;
•oznakowanie kierunkowe dla obwodnicy Inowrocławia i oznakowanie kierunkowe na terenie miasta Inowrocławia;
•remont inowrocławskich ulic: Staszica, Dworcowej i Toruńskiej.

Inwestycja współfinansowana z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Źródło: gddkia.gov.pl/

Wczytuję ocenę...


OTWARTYM TEKSTEM (ODC. 204) - TOMASZ DUKLANOWSKI ZDRADZA KULISY GRODZKIGATE
Wczytuję komentarze...
Najnowsze